Flere AS – færre NUF

Pressemelding Brønnøysundregistrene 04.07.12 I første halvår i år var det hele 76,5 prosent flere nyregistreringer av aksjeselskap enn i samme tidsrom i fjor. Samtidig sank antallet nye norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) med 60 prosent. Årsaken er redusert...

Økte kostnader og økt effektivitet i jordbruket

Kilde: NILF (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning) Prisøkningen på innsatsfaktorene i jordbruket har økt betydelig, og sterkere enn prisøkningene i samfunnet forøvrig siden årtusenskiftet. Prisveksten på jordbrukets innsatsfaktorer har økt med 43 % i denne...

Alternativ føring av inntekt fra biomasse og energiflisproduksjon

Fremveksten av biovarmeanlegg og produksjon av energiflis er økende i Norge. Satsingen på klimanøytral bioenergi har høy politisk prioritet. En ekstra bevilling inneværende år i form av driftstilskudd fra myndighetene på 10 millioner taler sitt tydelige språk....

Regler for bruk av egenmelding

Kilde: infotjenester.no Artikkelen er noe forkortet og bearbeidet For at ansatte skal kunne benytte egenmelding for egen sykdom, må personen ha jobbet hos nåværende arbeidsgiver i minst to måneder. Blir man syk før den tid, må fraværet dokumenters med legeerklæring...