Velkommen til ny hjemmeside

Regnskapsførerne Vekstra har fått ny hjemmeside. Enn så lenge vil både gammel (på www.vekstra.no) og denne nye ligge aktiv på nett. Vi jobber i disse dager med å flytte over informasjon fra den gamle til den nye. Dette arbeidet skal være ferdig innen utgangen av 2012....