Færre foretak søkte om produksjonstilskudd

43 917 foretak søkte om produksjonstilskudd i august 2012. Det er 853 færre enn i fjor, og tilsvarer en nedgang på 1,9 prosent. Dette er noe lavere reduksjon enn fra 2010 til 2011. Flere kyr, stabilt sauetall Fra 2011 til 2012 har det totale antallet melkekyr og...

Elektronisk skattekort tilgjengelig fra desember 2012

Finansdepartementet har i november i år fastsatt forskrift om frivillig prøveordning for elektronisk skattekort i 2013. Tjenesten skal være tilgjengelig fra desember 2012. I overgangsåret 2013 vil Skatteetaten sende ut skattekort på papir som i dag, og de ansatte må...

Legger til rette for økt omsetning av landbrukseiendommer

Grensen for at gårder kan omsettes i markedet uten at myndighetene griper inn er nå hevet en million kroner. Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum sier at det er mål for ham å legge til rette for økt omsetning av landbrukseiendommer, noe han mener kan...

Forskuddssatser for 2013

Skattedirektoratet har fastsatt forskuddssatser til bruk ved beregning av forskuddstrekk for 2013. Dette gjelder trekkfri kostgodtgjørelse, trekkfrie matpenger, trekkpliktige satser for fri kost og losji, samt satser for beregning av fordel ved privat bruk av...

Enkeltpersonsforetak eller Aksjeselskap?

Med de nye reglene og lavere investeringskrav har mange nå valgt å gå fra Enkeltpersonsforetak (ENK) til å etablere Aksjeselskap (AS). Men er det egentlig så fordelaktig? Det er fordelaktig for myndighetene – såpass vet vi. Og for deg? Å sette seg inn i detaljene...