Your address will show here +12 34 56 78
43 917 foretak søkte om produksjonstilskudd i august 2012. Det er 853 færre enn i fjor, og tilsvarer en nedgang på 1,9 prosent. Dette er noe lavere reduksjon enn fra 2010 til 2011.
Flere kyr, stabilt sauetall Fra 2011 til 2012 har det totale antallet melkekyr og ammekyr økt med 1 375 kyr. Til sammenligning var det fra 2010 til 2011 en nedgang på knapt 3000 kyr. Det er 5,5 prosent færre melkeprodusenter i 2012 enn det var i 2011. Gjennomsnittsstørrelsen på brukene er ca. 23,4 melkekyr hos de nå vel 10 000 melkeprodusentene. I 2012 er det vel 14 000 saueprodusenter.  Antallet søkere med slaktegris er redusert med 6 prosent til 2004 produsenter. Antallet søkere med verpehøner har økt med 1,5 prosent til 1785 produsenter. keep reading
0

Finansdepartementet har i november i år fastsatt forskrift om frivillig prøveordning for elektronisk skattekort i 2013. Tjenesten skal være tilgjengelig fra desember 2012. I overgangsåret 2013 vil Skatteetaten sende ut skattekort på papir som i dag, og de ansatte må levere skattekortet til sin arbeidsgiver. Elektronisk skattekort innføres som en frivillig prøveordning for arbeidsgivere i 2013, og for alle i 2014. Arbeidsgiver som deltar i prøveordningen skal behandle de ansattes skattekort på samme måte som før, men slipper å oppdatere lønnssystemet manuelt når en ansatt har endret skattekort eller ved nyansettelser. Må tilpasse lønnssystemet før 2014 Før en arbeidsgiver/regnskapsfører skal kunne bestille elektronisk skattekort må lønnssystemet være tilpasset den nye ordningen. Bestilling av elektronisk skattekort kan gjøres på ulike måter, og vil variere med hvilket lønnssystem man. Den som leverer lønnssystemet vil ha relevant informasjon om hvordan disse tilpasningene skal gjøres. Tar bare en virkedag Skattekontorene blir pliktige til å utstede skattekort og gjøre dem tilgjengelige for arbeidsgiverne elektronisk, mens skatteyters plikt til å levere skattekort til arbeidsgiver oppheves. Den nye ordningen tar sikte på å være mer effektiv: Etter å ha bestilt skattekort hos Altinn vil det normalt sett kun gå en virkedag. Når skatteopplysningene er klare, vil man så få beskjed på e-post eller via SMS. Mer fra regjeringen.no: Forskrift om frivillig prøveordning for elektronisk skattekort   Kilde: Revisorforeningen
0

Grensen for at gårder kan omsettes i markedet uten at myndighetene griper inn er nå hevet en million kroner. Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum sier at det er mål for ham å legge til rette for økt omsetning av landbrukseiendommer, noe han mener kan styrke bosettingen i distriktene. I 2004 innførte Landbruks- og matdepartementet en nedre prisgrense for prisvurdering ved konsesjonsbehandling av bebygd eiendom. Den gang ble grensen satt til kr 750.000. I februar 2010 doblet regjeringen denne grensen til 1,5 millioner. keep reading
0

Med de nye reglene og lavere investeringskrav har mange nå valgt å gå fra Enkeltpersonsforetak (ENK) til å etablere Aksjeselskap (AS). Men er det egentlig så fordelaktig? Det er fordelaktig for myndighetene – såpass vet vi. Og for deg? Å sette seg inn i detaljene rundt det man begir seg ut på når man velger selskapsform er ikke bare viktig for deg og din økonomiske framtid – det er din plikt som myndig voksen person og deltaker i samfunnet. Skal du starte en bedrift, bør du ha en formening om ansvarsforhold, lønnsomhet og risiko. Å ta kontakt med et regnskapsbyrå som gir deg gode råd og konstruktiv veiledning er noe av det smarteste du kan gjøre. Her finner du en kort og enkel oversikt over de største forskjellene mellom ENK og AS, som er de selskapsformene flest velger. Oversikten kan være et godt utgangspunkt for å stille de rette spørsmålene til din regnskapsfører. Risiko er en avgjørende faktor Vi mener at det mest utslagsgivende for om du bør velge AS eller ENK bør være graden av risiko. Og risiko kan bety forskjellige ting. For mange er sikkerhet i forhold til sykdom og arbeidsledighet viktig, for andre er det viktigere med penger på bunnlinja. keep reading
0