Your address will show here +12 34 56 78
Selv om det er noen måneder til sommerferien, bør du både som arbeidstaker og arbeidsgiver begynne å planlegge allerede nå. Ferieloven sier nemlig at arbeidstaker kan kreve å få beskjed senest to måneder før ferien starter. Tips til organisering Når går de første i din bedrift ut i ferie? Kanskje haster det med å sette opp ferieliste. Her er et par ting du som arbeidsgiver kan gjøre for å få fortgang i prosessen. keep reading
0

Mange arbeidstakere er ikke klar over hva frynsegoder medfører av skatt og kan få seg en negativ overraskelse. Firmabil, barnepass eller telefon kan selvsagt være fristende. Men sjekk hvilke regler som gjelder før du takker ja. Frynsegoder kan være så mangt. En hovedregel er at det er ytelser eller goder som kommer i tillegg til lønn. Trening, telefon, vaskehjelp, aviser og firmabil er eksempler på slike goder. Som naturalytelser er de skattepliktige og skal skattes av etter hva de er verdt. Heldigvis er flere av reglene for verdsetting gunstige, så det er mulig å unngå å gå på en smell. keep reading
0

Da grovforseminaret ble avviklet på Tynset på nyåret, var økonomisk rådgiver hos Vekstra, jordbruker Bjørn Aasen, en av dem som kunne vise til tall og erfaringer om at nydyrking er gunstig i svært mange tilfeller. Aasen har selv akkurat avsluttet et eget prosjekt nær sin egen gård på 95 dekar og er fornøyd med resultatet. Kostnaden ble på 9200 kr per dekar nydyrket jord. Han fremhever at siden utgiftene ved nydyrking gir rett til direkte utgiftsføring i skatteregnskapet og gir redusert skatt, begunstiger det den som tør å satse på nydyrking. Frivillig makeskifte for å redusere egen kjøreavstand, kan i denne sammenhengen også være et tiltak det er verdt å satse på. Et slikt skifte går via jordskifteverket og man slipper dermed lang saksbehandlingstid hos kommunen og fylket, slik det ville vært ved kjøp og salg. Er det en fordel for begge parter, så bør man vurdere det i en slik prosess. Les hele saken fra Norsk Landbruk her (PDF)
0

Norges Bondelag har tatt i bruk visuelle hjelpemidler for å dokumentere og øke forståelsen for hvor mye jobb som skal til for at en bonde skal ha et levebrød tilnærmet en gjennomsnittlig arbeidstaker. De har laget en film om hverdagen til en ung melkebonde for å dokumentere realitetene i hverdagslivet. Kortfilmen tar for seg livet til Solveig Bratteng Rønning (30), som i utgangspunktet er utdannet siviløkonom, men som valgte å ta over familiegården med melkekyr. Melkebonden jobbet utrolige 3200 timer og tjente 350 000 kroner. Til sammenligning er et normalt årsverk på 1850 timer. keep reading
0

I 1917 ble det innført en aldersgrense på 70 år i det norske arbeidslivet. Nå har et flertall i Stortinget bedt arbeidslivets parter om å vurdere konsekvensene av å fjerne denne. Aldersgrensen på 70 år virker som en hindring for å få oppnådd intensjonen med pensjonsreformen om legge til rette for at flere kan stå i arbeid lenger, sier stortingsrepresentant Steinar Gullvåg (Ap) til ANB og får støtte fra hovedmotstander i det kommende stortingsvalget, Høyre.Arbeidsminister Anniken Huitfeldt setter nå i gang en departementsintern utredning med deltagere både fra Statsministerens kontor, Finansdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsdepartementet. – En 70-åring er ikke som en 70-åring brukte å være, sier Huitfeldt til Dagens Næringsliv. Likevel – ut i fra tidligere rettspraksis antas det at det for bedrifter per i dag er akseptabelt å kreve avgang ved fylte 67 år, når aldersgrensen bygger på arbeidsavtale, tariffavtale, pensjonsavtale eller lang, konsekvent praksis, og aldersgrensen er knyttet til tjenestepensjonsavtale. Saken er et sammendrag av en artikkel hos www.infotjenester.no
0


Ordningen har som hovedformål å bidra til økt fornybar energiproduksjon, og er fortsatt viktig for skognæringens bioenergisatsing.


Den totale rammen for 2013 er på ca 32,5 mill kr. Det forventes at midlene vil holde ut året.

Skogfondstrekk
Leveranse av energiflis er oppgavepliktig, det betyr at man skal oppgi bl.a volum og bruttoverdi. Ved avvirkning og salg av energiflis er det også pliktig å trekke skogfond, jf skogloven. keep reading
0