Your address will show here +12 34 56 78
A ordningBetaler du ut lønn? Har du ansatte? Da må du levere månedlig A-melding fra 2015. A-meldingen erstatter lønns- og trekkoppgaver, årsoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, terminoppgaver, melding til Aa-registeret og oppgave til lønnsstatistikk. Siste år med papir 2014 er siste året det er mulig å rapportere via papir. Fra 2015 skal all rapportering skje elektronisk. keep reading
0