Your address will show here +12 34 56 78
gaardsbrukI dag sendes regjeringens forslag om endringer i lovverket rundt omsetning av jord- og landbrukseiendommer ut på høring. Høringsfristen er satt til 15. januar 2015, og i mellomtiden er det neppe siste gang vi hører om forslaget som oppfattes som kontroversielt fra Listhaug. Når et forslag går ut på høring så betyr det at det sendes til departementer, offentlige instanser, organisasjoner og andre som muligens ønsker å kommentere det. Kommentarene fra høringsrunden blir deretter tatt med i forslaget (proposisjonen) som Stortinget senere skal behandle. At et forslag om lovendring sendes på høring betyr altså ikke at det nødvendigvis kommer til å gå i gjennom i Stortinget. keep reading
0