Your address will show here +12 34 56 78
Aktuelt, Dokumentasjon, Informasjon, Næringsdrivende, Skatt
Arbeidsplan kan brukes som personallisteEr du næringsdrivende må du da innrapportere utbetalingen til skattemyndighetene på eget skjema. Men hva betyr “uten fast forretningssted” egentlig? Plikt til å innrapportere inntrer dersom det er utbetalt vederlag for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art. Rapporteringsfristen for inntektsåret 2016 er 15. februar 2017. Opplysningsplikten gjelder for utbetalinger til selvstendig næringsdrivende som ikke driver fra fast forretningssted i Norge. Plikten gjelder ikke for utbetalinger til aksjeselskap eller ansvarlig selskap.

Hva er fast forretningssted?

  • kontor med lønnet personale
  • kontorfellesskap med andre
  • hjemmekontor, særskilt innredet rom med utstyr til bruk i virksomheten
  • kontor med vanlig åpningstid eller til regelmessige tider bekjentgjort på forhånd
  • et bestemt sted gjort kjent for offentligheten som fast forretningssted
Har den selvstendig næringsdrivende kun en telefonadresse, privat telefon betjent av familiemedlemmer eller automatisk telefonsvarer, kan det tilsi at virksomheten ikke har fast forretningssted. Virksomhet undergitt stedbunden beskatning, for eksempel et gårdsbruk, vil i alminnelighet bli ansett som drevet fra fast forretningssted. Hvis det fortsatt er tvil om det er fast forretningssted, skal opplysningene innrapporteres. Nedenfor finner du et eksempel på ordlyd i et innrapporteringsskjema. Det kan være lurt å la regnskapskontoret vurdere eller bistå deg med en slik innrapportering: —— Jeg / vi ønsker at regnskapskontoret forestår innrapportering på våre vegne for kjøp av tjenester fra selvstendige næringsdrivende uten fast forretningssted (sett kryss): Ja                    Nei Hvis ja, skal innbetalinger til følgende leverandører være med på vår innrapportering:  
  • Navn/Eksempel leverandør 1
  • Navn/Eksempel leverandør 2 osv
Ikke glem å signere på vedlegget! Kilde: Vekstraregnskap.no
0

Aktuelt, Karriere, Nyheter, Stilling ledig, Vekstra Ringsaker
Portrait of pretty employee smiling at camera in natural environment Hadeland Regnskap AS er et autorisert regnskapsførerselskap med 18 ansatte. Våre kunder er små og mellomstore bedrifter, samt landbruk. Vi er medlem av bransjeforeningen Regnskap Norge. . Vekstra er en kjede med 25 autoriserte regnskapskontorer. Over 275 kompetente medarbeidere og moderne teknologi sikrer fleksibilitet, kvalitet og nytte for våre kunder, samt gode utviklingsmuligheter for våre ansatte.   Vi trenger flere medarbeidere Vi har to ledige stillinger:
  • Én fast stilling. Fortrinnsvis for autorisert regnskapsfører, eller som innen rimelig tid kan bli det.
  • Ett vikariat fram til 30. juni 2018. Gjerne med erfaring fra regnskapsarbeid, men dette er ikke et krav.
Vi vil gjerne at du som kan tenke deg en av disse stillingene, og som er serviceinnstilt, og har gode kommunikasjonsevner tar kontakt med oss. Hvis du tør si at du har gode datakunnskaper, eller i hvert fall har interesse for dataløsninger, er det en fordel. Ved Hadeland regnskap er vi opptatt av at medarbeiderne skal trives, og har fokus på aktiviteter som vedlikeholder motivasjon og engasjement for jobben. Motivasjon og engasjement gjør at medarbeiderne presterer bedre faglig, yter bedre service ovenfor kundene og samtidig bidrar til et godt arbeidsmiljø – vinn/vinn. Du får lønn etter avtale, og kontor i moderne lokaler i Gran sentrum. Ta kontakt med daglig leder Edvard Alm på tlf. 480 13 500 hvis du har spørsmål. Søknad med CV sendes til hadeland@vekstra.no innen 15.09.17.
0