Your address will show here +12 34 56 78
Aktuelt
NAV vil bort fra papirmølla og er godt i gang med digitaliseringen av både sykemeldinger og sykefraværsoppfølging. Fra høsten av vil all dokumentasjon og planlegging dermed kunne gjøres digitalt. Det går bort mye tid til å sende papirblanketter mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og NAV, og det brukes også mye tid på å lete etter blankettene hos alle involverte parter. Dette ønsker NAV å endre og er derfor i gang med å lage en digital rutine som nå gradvis blir innført hos alle parter. Du finner den hos Altinn Allerede i dag vil en arbeidstaker som blir sykmeldt fra en lege/behandler kunne få sykmeldingen elektronisk. Arbeidstakeren må likevel enn så lenge be legen om papirkopi av sykmeldingen. Men fra 1. oktober skal også denne blanketten kunne leveres elektronisk fra arbeidstaker, og man vil da ikke lengre ha behov for sykmeldingen på papir. Er du usikker på hvor sykemeldingen fra en ansatt befinner seg, kan det tenkes den er levert digitalt. Sjekk derfor innboksen i Altinn.
Den nye digitaliseringen vil gjøre arbeidet med sykefraværsoppfølgingen lettere, også fordi den vil gi et felles verktøy hvor informasjonsflyten vil  lette arbeidet med tilrettelegging på arbeidsplassen.
 
0

Aktuelt, Informasjon, Landbruk, Skog, Vekstra

– Skoggjødsling er et av de mest lønnsomme tiltakene skogeier iverksetter. Det sier organisasjonssjef Ivar Stuve i Glommen Skog.

Glommen har arrangert Fagdag med gjødsling som tema. Gjødslingen ble utført «live» på 580 dekar skog tilhørende Øystein Mørk på gården Mørk Nordre, opplyses det på Glommen sine nettsider.

Både i pose og sekk Ikke bare er gjødsling av skogen lønnsomt – det binder også opp CO2 tilsvarende mange tonn per år, noe skogeier Mørk er svært fornøyd med: – Dette er første gang jeg får skogen gjødslet, sier han til Bondebladet. – Min motivasjon er å få mer ut av skogen min. At det i tillegg har en klima-effekt opplever jeg som en vinn-vinn situasjon.

Han forventer god tilvekst og gjennom dette god lønnsomhet som følge av gjødslingen. – Jeg forventer å få 15 prosent tilvekst i løpet av neste tiårsperiode.

Lønnsomt Glommen skog forteller at økt tilvekst gjennom skoggjødsling kan gi 15 – 40 prosent realavkastning for skogeieren. – Tilbakemeldingene fra skogeiere har vært udelt positive, sier organisasjonssjef Ivar Stuve. Han understreker at skoggjødsling er et supplement til annen skogpleie. – Men lønnsomt for alle, avslutter han.

Les hele saken her

0