Personvern i Vekstra

Personvern i Vekstra

I Vekstra gjør vi endringer for å ivareta det nye lovverket som trer i kraft 1. juli 2018. Nedenfor kan du lese om de viktigste tiltakene vi har gjort og hva dette vil innebære for deg som kunde.    Den nye loven skal bidra til at personopplysninger blir behandlet i...