Sirkulær økonomi – ressursutnytting

Sirkulær økonomi – ressursutnytting

Har du tenkt på at avfallet din bedrift produserer kan bli en inntektskilde? I tradisjonell lineær økonomi produseres varer hvor verdien synker med tiden, produktet har til slutt verdi 0, og blir til avfall. Vi ser nå en trend med overgang fra lineær- til sirkulær...
Målsetting full ressursutnyttelse på Fjetre gård

Målsetting full ressursutnyttelse på Fjetre gård

Astrid Marie Sinnerud driver Fjetre gård. Bærekraftig drift og god ressursutnytting er viktig for eieren av gården. For å kunne utnytte tiden på best mulig måte har hun forpaktet bort all dyrket mark. For Astrid Marie var det viktig at den som forpaktet jorden måtte...