Kassalov

Kassalov

Fra 1. januar 2019 vil det kun være tillate med kassasystem som tilfredsstiller krav satt i loven.  Ny kassalov ble kunngjort 19.06.2015 med iverksettelse fra 1.1.2017. Det skal foreligge en produkterklæring på systemet som viser at systemet er i tråd med regelverket....
Skogbeskatning

Skogbeskatning

Fra 2018 skal du som driver «kapitalskogbruk» ikke lenger mva-registrere aktiviteten din. Det gjør at du får beholde mva på tømmeroppgjøret ditt, men får ingen fradragsmulighet for mva på varer og tjenester du har kjøpt.  Etter at mva-oppgjøret for 2017 er avsluttet...
Hvitvaskingsregelverket

Hvitvaskingsregelverket

Finansnæringen, herunder regnskapskontorer, plikter å forsøke å hindre at det finansielle systemet i Norge utnyttes. Ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering trådte i kraft 15. oktober 2018. De virksomheter som omfattes av loven pålegges å kontrollere...