I 1917 ble det innført en aldersgrense på 70 år i det norske arbeidslivet. Nå har et flertall i Stortinget bedt arbeidslivets parter om å vurdere konsekvensene av å fjerne denne.

Aldersgrensen på 70 år virker som en hindring for å få oppnådd intensjonen med pensjonsreformen om legge til rette for at flere kan stå i arbeid lenger, sier stortingsrepresentant Steinar Gullvåg (Ap) til ANB og får støtte fra hovedmotstander i det kommende stortingsvalget, Høyre.Arbeidsminister Anniken Huitfeldt setter nå i gang en departementsintern utredning med deltagere både fra Statsministerens kontor, Finansdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsdepartementet. – En 70-åring er ikke som en 70-åring brukte å være, sier Huitfeldt til Dagens Næringsliv.

Likevel – ut i fra tidligere rettspraksis antas det at det for bedrifter per i dag er akseptabelt å kreve avgang ved fylte 67 år, når aldersgrensen bygger på arbeidsavtale, tariffavtale, pensjonsavtale eller lang, konsekvent praksis, og aldersgrensen er knyttet til tjenestepensjonsavtale.

Saken er et sammendrag av en artikkel hos www.infotjenester.no