Informasjon om krisepakker og andre endringer

Brev fra a-ordningen datert 30 mai 2020 Skatteetaten har sendt ut brev angående feil i a-meldingen vedrørende permitterte arbeidstakere. Brevet er ved en feil også sendt til selskap som ikke har permitterte, eller som allerede har innrapportert korrekt i a-meldingen....

Oppdatering krisepakker og erfaringer

Dette nyhetsbrevet omhandler Erfaringer fra søknadsprosessen for kompensasjonsordningen for mars Endringer i kompensasjonsordningen for april Kompensasjon for tap av inntekt for frilansere og selvstendig næringsdrivende Utsatt frist for levering av skattemelding...

Kostnadskompensasjonsordningen

Det er ventet at ordningen blir vedtatt av Kongen i statsråd i dag, 17 april. I tillegg må ordningen godkjennes av ESA, forhåpentligvis vil det skje relativt kjapt. Dette betyr at det ikke er mulig å søke om kostnadskompensasjon før forskriften har trått i kraft. Vi...

Tiltakspakker – hva kan gjøres nå?

Dette nyhetsbrevet inneholder informasjon om Kontantstøtteordningen – dette vet vi nå Refusjon av omsorgspenger for ansatte med barn under 12 år Refusjon av egenmelding/ sykmelding grunnet karantene eller mistanke om corona-smitte Kontantstøtteordning Vi setter oss...

Hva vi kan hjelpe deg med i Korona tiden

Regjeringens nye tiltakspakke kommer vi tilbake til når vi vet mer om den praktiske gjennomføringen. Dagens pakke er rettet mot å dekke opp for noe av de faste kostnadene for selskaper, men vi venter fremdeles på noe som kan kompensere for inntektsbortfall som trolig...