Bør du søke tilskudd til drenering?

Bør du søke tilskudd til drenering?

Det er flere gode grunner til å søke om tilskudd til å drenere jordbruksjord. Blant annet så er det et ledd i å tilpasse jordbruket et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god...
Har du rett til tidligpensjon for jordbrukere?

Har du rett til tidligpensjon for jordbrukere?

Tidligpensjonsordninga skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for de som har hatt hoveddelen av inntektene sine fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Hensikten er å bidra til tidligere generasjonsskifte og dermed stimulere rekrutteringa. Kravet for...
Statsbudsjettet: Økt investeringsstøtte til landbruket

Statsbudsjettet: Økt investeringsstøtte til landbruket

I statsbudsjettet gis det en engangsbevilgning på 75 millioner kroner i investeringsstøtte til norsk landbruk. – Det er mindre enn det Norges Bondelag har regna ut at det er behov for, men en god start, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. Kompensasjon...
Tvangsmulkt gjør at flere leverer

Tvangsmulkt gjør at flere leverer

Det er flere gode grunner til å søke om tilskudd til å drenere jordbruksjord. Blant annet så er det et ledd i å tilpasse jordbruket et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god...
Ny ordning for rapportering av oppdrag og arbeidstakere

Ny ordning for rapportering av oppdrag og arbeidstakere

I løpet av november 2017 lanserte Skatteetaten en ny portal for rapportering av oppdrag, oppdragstaker og arbeidstakere på oppdrag i Norge eller på norsk sokkel. Dette er en videreføring av innsynsløsningen som ble lansert i februar i år. Unntak: Rapporteringspliktige...