Your address will show here +12 34 56 78
Vekstra El-bilag forenkler arbeidet med bilagshåndtering/inngående fakturaer. El-bilag håndterer papirbilag og e-fakturaer fra dine leverandører. Papirbilagene skannes av deg eller regnskapsfører. De leses elektronisk og tilrettelegges for videre håndtering i økonomisystemet. Løsningen er fleksibel og tilpasses ditt behov.
Fordeler med Vekstra El-bilag
  • Rasjonell og sikker håndtering av bilagene – de er enklere å søke etter.
  • Geografi er ingen hindring – verken mellom deg, regnskapsfører eller dine avdelinger
  • Regnskapet blir oftere à jour – noe som gir deg bedre økonomistyring
  • Regnskapsfører kan utføre betalingene på de attesterte/godkjente fakturaene fra din bankkonto. Du slipper å tenke på betalingsfrister.
  • Dette er en god og rasjonell løsning dersom din bedrift har relativt stort antall inngående fakturaer.
Last ned produktblad for El-bilag (PDF)