Your address will show here +12 34 56 78
Aktuelt, Landbruk, Nyheter

Mange bønder benytter utenlandsk arbeidskraft i sommerhalvåret. Du som arbeidsgiver bør veilede arbeidstaker i ulike spørsmål, blant annet skatteordninger. Skatteprosenten i kildeskatteordningen er flat, mens ordinær skatt er progressiv og det kan være vanskelig å vite hvilken løsning arbeidstaker bør velge. Det kan være lurt å spørre din regnskapsfører om råd.

0

Aktuelt, Nyheter

Balder Brygg i Leikanger i Sogn starta opp ølproduksjon i juni 2012. Balder Brygg nyttar Vekstra Fredheim som rekneskapskontor. Hovudårsaka til at val av rekneskapsførar fall på Fredheim, er at dei leverar ypparlege teneste og service. Rekneskapen er i trygge hender og vert ført etter fastsette lover og reglar. At bryggjeriet og Vekstra Fredheim er lokalisert i same bygd er ein stor fordel for Balder Brygg. Nære relasjonar gjennom et langt liv, samt kort veg til bistand gir tryggleik.

0

Aktuelt, Nyheter, Vekstra Elverum

Vekstra Regnskap Elverum AS
– et veletablert autorisert regnskapsførerselskap med lang erfaring innen landbruks- og næringsregnskap. Kontoret begynte som et regnskapslag i skog- og jordbruksnæring tidlig på 50 tallet. Per i dag er Vekstra Regnskap Elverum AS et aksjeselskap som i eies 70% av de ansatte og 30% av tidligere andelseiere.

0

Aktuelt, Nyheter

Vekstra er som de fleste andre opptatt av datasikkerhet. Vi kjøper drift av våre IT-tjenester av Duett og lener oss på deres kompetanse når det kommer til datasikkerhet. Duett sitt datasenter er sikret fysisk for innbrudd og skader slik at dataene vi lagrer ikke skal komme på avveie eller skades.

0