Statsbudsjettet: Ingen dramatisk skjerpelse i utbyttebeskatningen

Statsbudsjettet: Ingen dramatisk skjerpelse i utbyttebeskatningen

Det var før framleggelsen av Statsbudsjettet bl.a. knyttet spenning til forslag om endringer i selskapsskatten og utbyttebeskatningen. Så langt vi kan se er de konkrete forslagene at selskapsskatten og skatt på alminnelig inntekt reduseres fra 27 til 25 %....
Kick-start på årsoppgjøret!

Kick-start på årsoppgjøret!

De aller fleste av oss er på vei inn i feriemodus. Men det kan være lurt å begynne å gjøre seg noen tanker om sensommer og høst allerede nå. Fra august er det både praktisk og fornuftig å begynne å tenke på årsoppgjøret. Andre halvår er den tida på året da vi...
Endrede minstelønnssatser innen jordbruk og gartneri

Endrede minstelønnssatser innen jordbruk og gartneri

Tariffnemnda har fastsatt nye minstelønnssatser i bygg, renhold, jordbruk og gartneri, elektro og fiskeindustribedrifter. Satsene er satt med utgangspunkt i bestemmelsene om allmengjorte tariffavtaler. Allmenngjorte tariffavtaler er en avtale om lønns- og...
Kjøring av feriepenger denne uken?

Kjøring av feriepenger denne uken?

Her er noen tips om innrapportering i A-ordningen. Feriepenger til inntektsmottaker som har sluttet Skal du betale ut feriepenger til noen som ikke lenger er ansatt, og dermed ikke har noe arbeidsforhold i virksomheten? Inntektsmottakeren rapporteres inn med...
Rapport: Like god kvalitet med autorisert regnskapsfører

Rapport: Like god kvalitet med autorisert regnskapsfører

En evalueringsrapport skrevet på bestilling fra Finansdepartementet viser at frivillig revisjon samlet sett har gitt en nettobesparelse for selskapene på 1,6 milliarder. Rapporten viser også at virksomhetene får like god kvalitet på arbeidet hos autoriserte...
Viktige regelendringer fra 1. januar 2015

Viktige regelendringer fra 1. januar 2015

Her får du oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2015 innen skatt, avgift, regnskap og bokføring. Skatter A-ordningen En ny felles ordning (a-ordningen) for arbeidsgivers innrapportering av ansettelsesforhold og inntektsopplysninger til Skatteetaten,...