Innføringen av elektronisk skattekort innebærer at arbeidsgiver får plikt til å innhente skattekort for sine ansatte direkte fra Skatteetaten. 2013 blir et frivillig overgangsår, men fra 2014 skal alle over på den nye ordningen.
Arbeidsgivernes pålagte rapportering av ansettelsesforhold og lønnsforhold til Skatteetaten vil som følge av dette bli betydelig forenklet. All rapportering skal på sikt kjøres elektronisk i ett og samme system. Opplysningene vil også flyte videre til Nav og Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Forenkling for arbeidslivet er et prioritert område for regjeringen, har finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) uttalt til NTB .

Anslagsvis vil norske arbeidsgivere samlet spare ca 500 millioner kroner i året når ordningen med elektronisk innrapportering er på plass.

Skattekontorene blir pliktige til å utstede skattekort og gjøre dem tilgjengelige for arbeidsgiverne elektronisk, mens skatteyters plikt til å levere skattekort til arbeidsgiver oppheves. Skatteyter får innsynsrett i egne skattekortopplysninger.