Fakturering og betaling

Fakturering

I de fleste økonomisystemer kan man lage, sende og motta fakturaer. Vekstra har flere systemer som kan benyttes til dette arbeidet. Du kan bruke ett av våre faktureringsprogram og utføre dette arbeidet selv, eller vi kan ta jobben med å fakturere for deg om du ønsker det.

Elektronisk faktura

Elektronisk Handelsformat er en elektronisk faktura som sendes direkte fra avsender til mottakers økonomisystem. Fordi den mottas og leses automatisk kan du være trygg på at den kommer raskt frem til riktig mottaker. Ønsker du å sende EHF-faktura må du registrere din bedrift for dette i ELMA. Bedriften vil da få en elektronisk adresse fakturaer sendes til. Din bedrift trenger ingen spesielle avtaler, hverken med banken eller andre for å sende og motta EHF, men dere har behov for et system som støtter EHF. Vekstra kan hjelpe deg med registrering for EHF og systemer for sending og mottak av elektronisk faktura, EHF.

Betalingsoppfølging

Vi utfører betalingsoppfølging. Vi har gunstige avtaler med inkassoselskaper du som kunde kan benytte deg av.  

Vi hjelper deg
med fakturering

Din økonomipartner