Personvern, lønn og HR

Lønn

Lønn er viktig for bedrifter da ansatte har krav på riktig lønn utbetalt til riktig tidspunkt. Lønnstjenester er en del av vår kjernevirksomhet, og vi har medarbeidere som alltid er oppdaterte på faget. I tillegg har vi teknologiske løsninger hvor du registrer timer og reiseutgifter, og lønnskjøring. Utgangspunktet er alltid det samme – din bedrifts behov.

Fordelen med å bruke oss som lønningskontor er at din bedrift blir mindre sårbar og du kan bruke tid på egen kjerneaktivitet.

Personvern

Hvordan behandle personopplysninger fikk ny forordning fra 18. mai 2018. Bedrifter må ha et lovlig grunnlag for å behandle personopplysninger. Har du behov for bistand rundt spørsmålene om avtaler og avtaleverket, hjelper vi deg gjerne. Lønnstjenester må behandles riktig sett i forhold til personvernforordningen da sikkerheten er skjerpet. Vi kan hjelpe deg med rutiner og teknologiske løsninger for å ivareta forordningen som trer i kraft i mai 2018.

  Tjenester vi kan tilby er

  • Lønnstjenester tilpasset kundens behov
  • Faste lønnsutbetaling
  • Variable lønnsutbetalinger
  • Utbetaling av feriepenger til avtalt tid
  • Ekstra lønnskjøring ved behov
  • Elektroniske lønnsinnberetninger
  • Systemer for reiseregning
  • Refusjon av syke- og fødselspenger
  • Avstemming
  • Pensjon og forsikring
  • Utenlandsk arbeidskraft
  • A-meldinger
  • Rapport og statistikk 

  HR

  Trenger du bistand i personalspørsmål, lovpålagte oppfølging ved sykefravær eller oppfølging og kommunikasjon med NAV? Vi kan hjelpe deg.

  Vi har verktøy du kan benytte for personalregistrering, fraværshåndtering, og som kan hjelpe deg å holde oversikt over ferieavvikling og sykefravær.

  Tjenester vi kan tilby er

  • Interne rutiner
  • Personalhåndbok
  • Bedriftskultur
  • Rekrutering
  • Råd ved behov for interne endringer

  Vi hjelper deg
  med HR og lønn

  Din økonomipartner