Jobb i Vekstra

Ønsker du å bli en del av vårt kompetansenettverk?

Ansatte ved våre regnskapskontor får muligeter for å arbeide med mange spennede oppgaver, og du kan utvikle din kompetanse så langt du måtte ønske.

Som ansatt ved et kontor innen Vekstra får du tilgang til et stort nettverk av kompetente kolleger, og tilgang på moderne teknologiske løsninger.

Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med motiverte folk som søker nye utfordringer. Kontakt derfor et av våre lokale kontorer, eller ta kontakt med Vekstra på:

Tlf: 415 72 485