Norges Bondelag har tatt i bruk visuelle hjelpemidler for å dokumentere og øke forståelsen for hvor mye jobb som skal til for at en bonde skal ha et levebrød tilnærmet en gjennomsnittlig arbeidstaker.

De har laget en film om hverdagen til en ung melkebonde for å dokumentere realitetene i hverdagslivet. Kortfilmen tar for seg livet til Solveig Bratteng Rønning (30), som i utgangspunktet er utdannet siviløkonom, men som valgte å ta over familiegården med melkekyr. Melkebonden jobbet utrolige 3200 timer og tjente 350 000 kroner. Til sammenligning er et normalt årsverk på 1850 timer.

Leder for Norges Bondelag, Nils T.Bjørke håper at filmen kan øke bevisstheten rundt realitetene om bøndenes inntekt i forhold til arbeidsinnsats. – Jeg håper de har sunket godt nok inn hos de styrende politikerne i år, sier han i et intervju med Nationen 10. mars i år. Han mener at det største problemet er at lønna ikke står i forhold til arbeidsinnsatsen. I filmen påpeker Rønning det samme. Lite ferie, lange arbeidsdager og dårlig betalt for de timene hun jobber. Bjørke mener det kan bli vanskelig å øke matproduksjonen slik det ble vedtatt i 2011, så lenge inntektene er så lave.

(Kilde: Norges Bondelag, Nationen)

Se filmen på Nationen sine nettsider HER