Viktige regelendringer fra 1. januar 2015

Viktige regelendringer fra 1. januar 2015

Her får du oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2015 innen skatt, avgift, regnskap og bokføring. Skatter A-ordningen En ny felles ordning (a-ordningen) for arbeidsgivers innrapportering av ansettelsesforhold og inntektsopplysninger til Skatteetaten,...
Sørg for korrekte aksjeopplysninger

Sørg for korrekte aksjeopplysninger

Alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, skal hvert år levere en aksjonærregisteroppgave til Skatteetatens aksjonærregister. I registeret samles opplysninger om alle eier- og kapitalforhold. Utbytteutdeling siste år skal også registreres. Årsaken til at selskaper er...

Endringer i aksjeloven bedrer kreditorvernet

Første juli 2013 trådte de siste endringene i aksjeloven i kraft. Blant annet så ble § 3-4 utvidet ved å presisere at kravet om egenkapital og likviditet også gjelder forsvarlig likviditet: «Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og en likviditet som er...