Ny skadeerstatningslov fra 1. januar 2017

Ny skadeerstatningslov fra 1. januar 2017

Ny lov om erstatning for naturskader medfører store endringer i hvordan man søker om erstatning. Søknader skal fra 2017 sendes direkte til Landbruksdirektoratet, som har ansvaret for den statlige naturskadeerstatningen. Formålet med naturskadeerstatningsordningen er å...
Skatteplikt på julegaver til ansatte?

Skatteplikt på julegaver til ansatte?

Skal du gi en ekstra påskjønnelse til dine ansatte til jul, kan det være viktig å kjenne til skattereglene rundt dette, slik at de ansatte ikke blir beskattet som følge av stor giverglede. En hovedregel for gaver eller naturalytelser er at de i utgangspunktet regnes...
Innfører tvangsmulkt

Innfører tvangsmulkt

Leverer du ikke pliktige opplysninger som gjelder skatt og merverdiavgift, innføres det tvangsmulkt fra 1 januar 2017. Tvangsmulkten er et langt strengere reaksjon enn de nåværende reaksjonsformene på manglende eller sen levering som er forsinkelsesavgift og forhøyet...
Kjøper du tjenester fra noen som ikke har fast forretningssted?

Kjøper du tjenester fra noen som ikke har fast forretningssted?

Er du næringsdrivende må du da innrapportere utbetalingen til skattemyndighetene på eget skjema. Men hva betyr «uten fast forretningssted» egentlig? Plikt til å innrapportere inntrer dersom det er utbetalt vederlag for tjenester av teknisk,...
Endringer i søknad om produksjonstilskudd fra 2017

Endringer i søknad om produksjonstilskudd fra 2017

Neste år blir det endringer i søknadsrutiner og frister for å søke om produksjonstilskudd i landbruket. Overgangen til det nye systemet skjer ikke før mai 2017, men vi i Vekstra ønsker likevel å være tidlig ute med en informasjon om dette. Bedre føre var enn etter...