Hogsten økt med 30 %

Hogsten økt med 30 %

Sammenliknet med for 20 år siden har den årlige hogsten vært 30 prosent større de siste årene. Det er de små eiendommene som står for mye av økningen i hogsten. Det kan være flere grunner til den store veksten, men økt konkurranse blant tømmerkjøpere de seinere årene...
Samler produsenter under samme tak

Samler produsenter under samme tak

Lokalmatsenteret er et distribusjonssenter av lokalmat, der mindre lokalmatprodusenter gjennom felles leveranse og fakturering bidrar til betydelige miljøbesparende gevinster. Målet er å gjøre hverdagen enklere for alle parter. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale...
Lønnsomt for skogeiere

Lønnsomt for skogeiere

– Skoggjødsling er et av de mest lønnsomme tiltakene skogeier iverksetter. Det sier organisasjonssjef Ivar Stuve i Glommen Skog.Glommen har arrangert Fagdag med gjødsling som tema. Gjødslingen ble utført «live» på 580 dekar skog tilhørende Øystein Mørk på gården...
Skal stimulere til økt omsetning av landbrukseiendommer

Skal stimulere til økt omsetning av landbrukseiendommer

Per 21 juni 2017 har endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven trådt i kraft. Endringene skal blant annet stimulere til økt omsetning av skog. – Endringene legger til rette for et mer aktivt skogbruk. Økt omsetning kan dermed føre til økning i...
Dataflyt for landbruket – Effektiv kombinasjon med Duett MinSide

Dataflyt for landbruket – Effektiv kombinasjon med Duett MinSide

Dataflyt i landbruket er et felles system for landbruksnæringa, som brukes i forbindelse med standardisering, formidling og styring av dataflyten for den enkelte bonde. Det vi konkret snakker om er dataformidling av: Avregninger Fakturaer Bankrapport Regnskapsfil...
På tide å mekanisere regnskapet?

På tide å mekanisere regnskapet?

Vår internettbaserte løsning, Duett MinSide, har funksjoner som forenkler og forbedrer jobben din. Mottak av elektroniske bilag direkte i systemet Attestasjon og betaling av mottatte fakturaer Oppslag på bilag Grafiske rapporter Har du behov kan du også fakturere og...