Your address will show here +12 34 56 78
Timespris bokføring/ Planlegging/ Avstemming gjennom året.  Rudshøgda:                                             610,- Årsoppgjør/ Avstemming 31.12./ Rådgiving Rudshøgda:                                             750,- Eierskifte/ Konsulent /Bistand/ Budsjett Rudshøgda:                                             850,- Fastpriser: Papir lønnsslipper                                      25,-       pr stk Innsending terminoppgaver                     100,- Innsending likningsoppgaver                   500,- Innsending Aksjonæroppgaver                500,- Innsending Årsoppgjør                             500,- Permer                                                       27,-

Oppkobling via VPN og Min side Etablering                                              1.200,-         Dette er en etableringskostnad VPN m/ fakturering                                  450,- VPN mini/bonde                                       200,- Tilknytning til min side                              150,-