Your address will show here +12 34 56 78

Vekstra Evje og Bygland

 
 

Avdeling Evje
Nils Heglandsveg 41
4735 Evje

 
 

Evje Landbruksregnskap AS ble stiftet i 2014 av Terje Bystøl. Terje har erfaring med landbruksregnskap fra 2001, og jobber primært med det. I 2018 ble Evje Landbruksregnskap AS en del av Vekstra systemet, og har tatt markedsnavnet Vekstra Regnskap Evje og Bygland AS.


Vi fører all regnskap innen forretning og landbruk. Du finner oss både på Evje og Bygland.

Terje Bystøl
Tlf: 95 71 32 00
E-post: terje@evjelr.no

Eli B. Tveiten
Tlf: 95 71 32 02
Epost: eli@evjelr.no

Evy Solli
Tlf: 95 71 32 01
Epost: evy@evjelr.no

Evelyn M. Honnemyr
Tlf: 99 23 94 97
Epost: emh@vekstra.no

Avdeling Bygland
Nesmoen
4745 Bygland

Ragnhild Sordal
Regnskapsmedarbeider
Tlf: 95 71 32 03 / 48 15 92 59
Epost: ragnhild@evjelr.no