Vekstra Nordre Vestfold AS
Holmestrand

Autorisert regnskapsførerselskap
Org.nr. 947 056 654

Vesthøyveien 19
3085 Holmestrand

Telefon: 33 09 82 00

Epost: vnv@vekstra.no
Kontaktperson: Eli Svebakk-Johansen

Vekstra Nordre Vestfold, Holmestrand

Vekstra Nordre Vestfold, Holmestrand
Vesthøyveien 19, 3080 Holmestrand, Norge
Direction