Sogn og Fjordane

Vekstra Nord-Vest (tidl. Astra Økonomi)

Org.nr. 992 271 698
Øyane 11, 6770 Nordfjordeid
Telefon: 951 09 363
Epost: astra@vekstra.no

Vekstra Fredheim AS

Org.nr. 983 921 515
Sognefjordvegen 40, 6863 Leikanger
Telefon: 57 65 66 00
Epost: fredheim@vekstra.no

Vekstra Nord-Vest

Vekstra Nord-Vest
Øyane 11, 6770 Nordfjordeid, Norge
Direction

Vekstra Fredheim AS

Vekstra Fredheim AS
Sognefjordvegen 40, 6863 Leikanger, Norge
Direction