Bjørn Aasen (46)
Stilling:
Rådgiver Vekstra Nord-Øst på Tynset.
Fagområder:
Eierskifte, taksering av landbrukseiendommer, økonomiske analyser og planlegging i forbindelse med utbygging av enkeltbruk og samdrifter.

Det skal mye til før en landbruksbedrift under herr Aasens veiledning går konkurs – og det skal enda mer til før man finner et spørsmål innen de fagområdene han behersker, som han ikke kan svare på.

Bjørn Aasen beskriver seg selv som en person som har vanskelig for å si nei. Å si ja har blitt en del av hans personlige måte å være på, i likhet med det høye aktivitets- og ambisjonsnivået. Å være fulltids ammekubonde med 30 kyr av rasen Limousin, i tillegg til jobben hos Vekstra anser han ikke som spesielt slitsomt. Familiefaren til tre jenter trives best når det er litt fart og spenning i hverdagen, nemlig. – Å gå Birken, for eksempel.  Det fristet til gjentakelse etter en gangs utprøving.

– Jeg trives når jeg har mye å gjøre, smiler han forsiktig. – Men så er det viktig å gjennomføre og ferdigstille prosjekter, før en sier ja til nye, fullfører ammekubonden som har stor tro på det han driver med både av praktisk og teoretisk art.

Bjørn er født i Tynset, på gård med sau og ku, er landbruksutdannet som agronom og agrotekniker innen jord og skogbruk. Og møbelsnekker. Dessuten spiller han både piano og trompet. Men det er likevel de økonomiske aspektene og arbeidsoppgavene her som trigger mest:

– Det er et stort behov for god økonomisk rådgivning i vårt distrikt. Norsk landbruk er avhengig av at det investeres – og i vår region har investeringene økt veldig de siste årene. Det er positivt, men desto viktigere at man har gode rådgivere med seg helt fra starten av. Innen næringa har det alltid eksistert en kultur for forsiktighet, noe som er viktig å ta vare på.

Lønnsomhetsmarginene i jordbruksproduksjonen blir mindre og mindre. Før større investeringer på gården, kreves det at gårdbrukeren kan vise til produksjonsøkonomi over gjennomsnittet.

Selv om mange som nå investerer er yngre enn før, ser han helst at den profesjonelle gårdbruker har skaffet seg over gjennomsnittet god kompetanse før han setter i gang med egne prosjekter – og har tenkt nøye over konsekvensene.

– Både de økonomiske og de mellommenneskelige, påpeker Aasen.

– Uansett hva man planlegger, så er det viktig å ta seg god tid til prosessen. Ved eierskifter som å ta over en slektsgård, bør man gå i gang med forberedelsene allerede 5 -6 år i forkant, mener rådgiveren som selv har kårfolk på sitt gårdsbruk. De har et godt samarbeid. Kona jobber i bank og beskrives av Bjørn som snill og tålmodig – og veldig flott.

– Jeg har vært heldig – både med kone og kårfolk, smiler han. – Det finnes ikke noe fasitsvar. Vi kan gjerne tenke tall og fakta, men når alt kommer til alt, er det mennesker og deres liv det handler om. Har man ikke vurdert og planlagt nøye nok, kan det bli uforholdsmessig mye støy og ubehag i ettertid. Å være med i prosessen med å hjelpe andre til å finne ut av hva som er best i deres unike tilfelle, betyr mye for min egen trivsel i arbeidsdagen. Det er alltid godt å se at brikkene faller på plass til slutt og at alle parter føler de kan se seg fornøyd med resultatet.