A-melding – en månedlig melding fra arbeidsgiver

des 20, 2020

Fra 1.1.2021 må du oppgi ny informasjon i A-meldingen

Ny informasjon som skal oppgis er: 

  • Om arbeidsforholdet er fast eller midlertidig
  • Årsak til sluttdato
  • Opplysninger om utleggstrekk
  • Oppgi hvilken pensjonsinnretning arbeidsgiveren har inngått tjenestepensjonsavtale med

For å sikre arbeidstakerne i bedriften alderspensjon i samsvar med OTP-lovens krav, må arbeidsgivere i privat sektor som plikter å ha pensjonsordning etter OTPlovens § 2, opprette pensjonsordning etter foretaks, innskuddseller tjenestepensjonsloven.

Fra 01.01.2021, må arbeidsgiver i A-melding, gi opplysninger om hvem de har inngått tjenestepensjonsavtale med.

Kilde: Skatteetaten

 

A-melding – generell informasjon

Regnskapsførere i Vekstra har systemer som er integrert med Altinn. Dette medfører at a-melding går direkte fra systemet til Altinn.

I a-meldingen skal opplysninger om ansattes inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk i tillegg til arbeidsgiveravgift. Opplysningene går til NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten (Altinn). Det er derfor viktig at regnskapsfører får oppdaterte opplysninger om de enkelte ansatte slik at informasjonen som gis til myndighetene er korrekte.

Opplysningsplikten gjelder plikt til å gi opplysninger om arbeidsforhold, lønn og andre ytelser, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn. Rapport om arbeidsforholdet skal inn hver måned til og med den måneden den ansatte slutter, også i de månedene ansatte ikke har fått utbetalt lønn.

Er lønnsutbetalingene over 1000 kroner til en person per år, skal dette oppgis i a-meldingen. Er lønnsutbetalingene under 1 000 kroner til en person per år, trenger man ikke oppgi dette.

Enkeltpersonforetak som har ansatte skal levere a-melding hver måned til og med den måneden arbeidsforholdene avsluttes. Innehaver og ektefellen skal ikke behandles som ansatte, og utbetalinger og arbeidsforhold skal ikke rapporteres i a-melding. For samboere er regelen annerledes. En samboer som arbeider i enkeltpersonforetaket må ansettes.

Når ansatte slutter eller er permittert

Det er viktig at regnskapsfører får løpende informasjon om ansatte som slutter, eller frilansere som avslutter sitt oppdrag. Er den ansatte i permisjon eller er permittert når han/hun slutter, må det settes sluttdato for permisjonen eller permitteringen i tillegg til sluttdato for arbeidsforholdet.

Hvis den ansatte er permittert, uansett lengde, skal dette oppgis i a-meldingen. Kilde:Skatteetaten)

Kjører du lønn selv

– må du sende inn opplysninger som hører til A-meldingen selv. Altinn har et skjema som kan benyttes til dette. Du finner dette her 

Oversikt over rapporterte arbeidsforhold

Her finner dere en oversikt over alle arbeidsforhold rapportert inn via A-melding

https://arbeidsgiver.nav.no/arbeidsforhold/

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner