Your address will show here +12 34 56 78

           NYHETER

Aktuelt

Bærekraftig eller sirkulær forretningsmodell

May 8, 2019

Vekstra er med i Norges første sirkulære regnskapsklynge. Vi søker kunder som ønsker å bidra inn i denne klyngen. Er du interessert i å legge om drift...

Aktuelt

Vi ønskjer Økonomiservice velkommen i Vekstra sitt partnarskap

May 8, 2019

Økonomiservice AS går inn i Vekstrakjeda. Det er med glede vi kan fortelle at vi har fått med oss enda eitt kontor i Vekstrakjeda. Frå 1. april 2019 b...

Aktuelt

Kildeskatteordning eller ordinær skatt?

May 8, 2019

Mange bønder benytter utenlandsk arbeidskraft i sommerhalvåret. Du som arbeidsgiver bør veilede arbeidstaker i ulike spørsmål, blant annet skatteordni...

Aktuelt

Vekstra vokser. Vekstra Evje og Bygland blir med i kjeden

May 8, 2019

Evje Landbruksregnskap AS ble i 2018 med i Vekstrakjeden og går nå under navnet Vekstra Evje og Bygland.

Aktuelt

Ypparlege rekneskapsteneste og service frå Vekstra Fredheim

May 8, 2019

Balder Brygg i Leikanger i Sogn starta opp ølproduksjon i juni 2012. Balder Brygg nyttar Vekstra Fredheim som rekneskapskontor. Hovudårsaka til at val...

Hadeland Regnskap

Vekstra Hadeland Regnskap AS har ledig vikariat

April 5, 2019

Vekstra Hadeland regnskap AS har ledige vikariat fram til 30. juni 2020. Fordi vi er opptatt av kvalitet ser vi gjerne at du har med erfaring fra regn...

           REFERANSER

“Ved siden av å bli møtt med positivitet og gode løsninger hos Hamar Regnskapsforum, var det greit å kunne finne mennesker som fysisk befinner seg innenfor den kommunen jeg nå er bosatt.

Eskil Rønningsbakken

“Vi har partneravtale med Hedemarken Regnskap AS og er meget godt fornøyd med tjenestene vi får levert av dem”

Gudbrand Skraastad 
Leder av organisasjonskomiteen for Ski NM 2018

Kontakt
Vekstra


 

  • Text Hover