Your address will show here +12 34 56 78

           NYHETER

Aktuelt

Kassalov

November 6, 2018

Fra 1. januar 2019 vil det kun være tillate med kassasystem som tilfredsstiller krav satt i loven. Det skal foreligge en produkterklæring på systemet ...

Aktuelt

Skogbeskatning

November 6, 2018

Fra 2018 skal du som driver «kapitalskogbruk» ikke lenger mva-registrere aktiviteten din. Det gjør at du får beholde mva på tømmeroppgjøret ditt, men ...

Aktuelt

Hvitvaskingsregelverket

November 6, 2018

Finansnæringen, herunder regnskapskontorer, plikter å forsøke å hindre at det finansielle systemet i Norge utnyttes. Ny lov om tiltak mot hvitvasking ...

           REFERANSER

“Ved siden av å bli møtt med positivitet og gode løsninger hos Hamar Regnskapsforum, var det greit å kunne finne mennesker som fysisk befinner seg innenfor den kommunen jeg nå er bosatt.

Eskil Rønningsbakken

“Vi har partneravtale med Hedemarken Regnskap AS og er meget godt fornøyd med tjenestene vi får levert av dem”

Gudbrand Skraastad 
Leder av organisasjonskomiteen for Ski NM 2018

Kontakt
Vekstra

 

  • Text Hover