Er du vår nye

fagansvarlig på Lønn og HR?

Har du spørsmål rundt denne spennende muligheten? Ta kontakt med vår samarbeidspartner Veksthuset Personal, Gry Matsen på telefon 950 55 784, eller e-post gry@veksthusetpersonal.no. Alle søkere behandles konfidensielt 😊

Om Vekstra Regnskap Gudbrandsdal

Vekstra Regnskap Gudbrandsdal er et av de største fagmiljøene innen regnskap, med avdelinger på Vinstra og Fåvang. Totalt er vi 35 ansatte som deler en felles visjon om å ivareta og utvikle lokalt næringsliv. Vi er organisert i lag, hvor fellesskap og kunnskapsdeling står i fokus.

Med en sentral posisjon i Gudbrandsdalen, har vi opparbeidet oss en solid ekspertise og tillit i markedet innen landbruks- og forretningsregnskap. Vi er en attraktiv samarbeidspartner for våre kunder og opplever en jevn kundetilstrømning.

Om rollen som fagansvarlig

Vi ser etter deg som har faglig kompetanse og noen års erfaring innen lønn og HR. I denne stillingen vil du jobbe tett med daglig leder og utvikle våre interne HR-prosesser. Du vil spille en viktig rolle for å ivareta våre ansatte og utvikle HR-tjenester ut til våre kunder.

Hva kan stillingen som fagansvarlig HR tilby deg?

Mulighet til å påvirke HR-arbeidet i en tidlig fase: Som en del av Vekstra Gudbrandsdal vil du ha muligheten til å forme og påvirke HR-praksisen fra grunnleggende nivå. Dette betyr at du kan være med på å definere retningen og strategiene for HR-arbeidet i selskapet i sine tidlige faser.

Prosjektansvar for innføring av gode HR-rutiner: Du vil få ansvaret for å lede og gjennomføre prosjekter som har som mål å etablere og implementere effektive og gode HR-rutiner. Dette innebærer å være en pådriver for endring og forbedring innen HR-området, og å sikre at rutinene støtter opp under selskapets overordnede mål og strategier.

Bli en betrodd fagansvarlig for ansatte og kunder: I denne rollen vil du få muligheten til å bli en anerkjent ekspert innenfor HR-feltet både internt blant kollegaer og eksternt blant kunder. Dette innebærer å bygge tillit gjennom kompetanse, pålitelighet og evne til å levere gode løsninger og råd innen HR.

Mulighet for å bli en synlig HR-ressurs i hele Gudbrandsdalen: Denne stillingen gir deg en unik mulighet til å bli en sentral og synlig HR-ressurs i hele Gudbrandsdalen-regionen. Gjennom ditt arbeid vil du kunne etablere sterke relasjoner og nettverk både internt og eksternt, og bidra til å styrke HR-fellesskapet i regionen.

Samlet sett vil denne stillingen kunne tilby deg en spennende mulighet til å utvikle deg selv både faglig og personlig, samtidig som du får muligheten til å være med å forme og påvirke HR-arbeidet i en organisasjon i vekst.

For å lykkes i rollen har du trolig følgende kompetanse:

  • Evne til å jobbe selvstendig og «tenke nytt»

  • Være en aktiv støttespiller for både kollegaer og kunder

  • God systemforståelse og erfaring innen lønn og/eller regnskap

  • Gode kommunikasjonsegenskaper på norsk, muntlig og skiftelig