Vekstra Nord-Vest

autorisert rekneskapsførar på Vestlandet

Kontakt oss

Autorisert regnskapsførerselskap
Org.nr. 920 679 919

Sjøgata 4
6770 Nordfjordeid

Telefon: 951 09 363

Epost: astra@vekstra.no
Kontaktperson: Jan Ove Lotsberg

Vekstra Nord-Vest

Vekstra Nord-Vest
Sjøgata 4, 6770 Nordfjordeid, Norge
Direction

Aktuelt

Hvitvaskingsloven – Kampen mot økonomisk kriminalitet

15. april 2019 ble hvitvaskingsdirektivet vedtatt i Norge. Et av hovedformålene ved loven er å hindre økonomisk kriminalitet. Loven pålegge finansnæring, regnskapskontorer, banker og kredittselskaper spesifikke krav ved innhenting av informasjon om sine kunder.

les mer

Ansatte

Laila Karin Solheim

Torhild Hjorungdal

Steven Aaland

Controller/Autorisert regnskapsfører
Steven.Aaland@vekstra.no
Tlf: 975 31 797

Jan Ove Lotsberg

Autorisert Regnskapsfører
jan.ove.lotsberg@vekstra.no

Britt Holte Ryste

Therese Baggetun, autorisert regnskapsfører hos Vekstra Nord-Vest

Therese Baggetun

Berit Devik Duvold

Regnskapsfører
Berit.Duvold@vekstra.no

Inger Helen Haavik

Regnskapsfører
ihh@vekstra.no

Jagoda Reksnes, autorisert regnskapsfører hos Vekstra Nord-Vest

Jagoda Reksnes