Vekstra Nord-Vest

Om oss

Vekstra Nord-Vest er eit godkjent rekneskapselskap med org.nr. 920 679 919. Vi har kontor i Vestland og Møre og Romsdal – Nordfjordeid, Sandane og Ålesund. Tenester rekneskapskontoret leverer er rekneskapsføring og rådgjeving. Våre rekneskapsførarar og rådgjevarar hjelper deg med å få god oversikt i bedrifta, vi gir deg moglegheit til å ta avgjerd basert på fakta.

Målet vårt er å gje deg tid til det du ynskjer, gjennom tett dialog og tilpassa arbeidsdeling.

-Vi balanserer din økonomi

Kontakt oss

Avdeling Ålesund
Langelandsvegen 1
6010 Ålesund
Kontaktperson: Kjersti Nordbakk
Telefon: 944 79 575

Avdeling Nordfjordeid
Sjøgata 4
6770 Nordfjordeid
Kontaktperson: Jan Ove Lotsberg
Telefon: 951 09 363

Avdeling Sandane
Krånavegen 5
6823 Sandane
Kontaktperson: Laila Karin Solheim
Telefon: 969 16 171

Avdeling Nordfjordeid

Avdeling Nordfjordeid
Sjøgata 4, 6770 Nordfjordeid, Norge
Direction

Avdeling Ålesund

Avdeling Ålesund
Ystenesgata 6B, 6003 Ålesund, Norge
Direction

Avdeling Sandane

Avdeling Sandane
Krånavegen 5, 6823 Sandane, Norge
Direction

Avdeling Ålesund

Kjersti, autorisert regnskapsfører i Vekstra Nord-Vest

Kjersti Nordbakk

Avdelingsleder/Statsautorisert regnskapsfører 
Kjersti.nordbakk@vekstra.no
Tlf: 944 79 575

Torhild Hjorungdal

Statsautorisert regnskapsfører 
Torhild.Hjorungdal@vekstra.no
Tlf: 404 94 815

Marie, autorisert regnskapsfører hos Vekstra Nord-Vest

Marie Hyllestad

Regnskapsfører
Marie.hyllestad@vekstra.no
Tlf: 954 46 356

Avdeling Nordfjordeid

Jan Ove Lotsberg

Daglig leder/Statsautorisert regnskapsfører 
Jan.Ove.Lotsberg@vekstra.no

Inger Helen Haavik

Regnskapsfører
ihh@vekstra.no

Steven Aaland

Controller/Statsautorisert regnskapsfører 
Steven.Aaland@vekstra.no
Tlf: 975 31 797

Jagoda Reksnes, autorisert regnskapsfører hos Vekstra Nord-Vest

Jagoda Reksnes

Avdeling Sandane

Laila Karin Solheim

Avdelingsleder/Statsaut. regnskapsfører 
Laila.Karin.Solheim@vekstra.no

Britt Holte Ryste

Berit Devik Duvold

Statsautorisert regnskapsfører 
Berit.Duvold@vekstra.no

Therese Baggetun, autorisert regnskapsfører hos Vekstra Nord-Vest

Therese Baggetun