Rådgivning og verdiskaping

Regnskap som styringsverktøy

Vekstra tilrettelegger for vekst med helhetlig bedriftsrådgivning. Regnskapet er et viktig styringsverktøy og Vekstra kan hjelpe deg til å benytte tallene slik at din bedrift opplever verdiøkning og vekst. Vi forvalter regnskapshistorikk og kundedataene, de inngår i vår analyse og er underlag i vår rådgivning. Vi bygger forståelse og kompetanse om våre kunders bransjer og har god innsikt i lokalmiljøet.  Det gjør oss rustet til å opptre som din økonomipartner når du og din virksomhet har behov for det. I Vekstra har vi kollegaer som brenner for sitt fag og er alltid faglig oppdatert. Vi leverer rådgivning innen:

Å ta beslutninger

Bedrifter samler en stor mengde data og disse er ofte registrert i ulike systemer. En regnskapsfører kan hjelpe deg å få oversikt ved å samle dataene, slik at du kan utnytte disse til bedriftens beste. Vi kan hjelpe deg til å ta beslutninger basert på fakta. Vi kan tilby:

  • Forretningsplaner 
  • Kostnads- og inntektsanalyse – Hvilken pris bør du sette på produktet ditt?
  • Rapporter
  • Skatterådgivning
  • Budsjettering
  • Likviditetsstyring
  • Finansiering
  • Lovverk 

Eierforhold, oppstart og avvikling av bedrift

Skal du starte eller avvikle en bedrift er det mange ting du må ta hensyn til. Våre regnskapsførere har god kompetanse disse prosessene og kan hjelpe deg slik at du unngår fallgruvene. Overdragelse av eiendom må gjøres etter et satt regelverk. Vi har kompetanse på prosessene og kan veilede deg innen:

Vi hjelper deg
med økonomiske spørsmål rundt regnskapet
Din økonomipartner