Endringer i aksjeloven

des 18, 2020 | Aktuelt, Nyheter

Aksjeloven

Endringer i aksjeloven fra 1.1.2021

Revisjon og innsending av mellombalanse

Selskap som har fravalgt revisjon får opphevet krav til revisjon av mellombalanser. Endringen trer i kraft fra 1.1.2021. Krav om innsendelse av mellombalanser til Regnskapsregisteret trer og i kraft 1.1.2021. Krav om innsendelse av mellombalanser til Regnskapsregisteret gjelder for alle selskaper som skal vedta eksempelvis ekstraordinært utbytte på grunnlag av en mellombalanse. Dette gjelder de som ikke har fravalgt revisjon. Mellombalansen må være registrert og kunngjort i Regnskapsregisteret før beslutninger som skal baseres på en mellombalanse kan gjennomføres.

Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte

Lov om unntak fra krav til fysisk møte er vedtatt forlenget  til 1. juni 2021. Møter det er innkalt til før 1. juni 2021 kan avholdes uten fysisk møte. Loven gir unntak fra krav til fysisk møte i aksjeloven, allmennaksjeloven, finansforetaksloven, revisorloven, samvirkeloven, selskapsloven og statsforetaksloven.

 

Endringer i aksjeloven fra 1.1.2020

Økt minsteterskel
Jamfør endringer aksjeloven § 3-8 kan aksjeselskaper nå inngå avtaler med en verdi på 100 000 kroner med nærstående sammarbeidspartnere, uten å følge særskilte saksbehandlingskrav. Minsteterskelen har økt fra 50 000 kroner.

Godkjenning av interne avtaler er flyttet til styret

Godkjenning av interne avtaler i konsern flyttes fra generalforsamlingen til styret. Kravet til hva styrets redegjørelse skal inneholde er noe utvidet. Styret skal avgi en erklæring om at avtalen er i selskapets interesse og at kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet er oppfylt.

 

Endringer i aksjeloven fra 1.1.2019

Fra 1. januar 2019 ble det enklere og billigere å avvikle aksjeselskap fordi de som har fravalgt revisjon av årsregnskapet, ikke lenger trenger å revidere avviklingsregnskapet. Fra 1. mars 2019 skal ansvaret for å avvikle aksjeselskaper høre under styret. Endring vil gjelde for allmennaksjeselskaper også.

Aksjeselskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskapet  slipper og å revidere mellombalanser som benyttes som grunnlag for utdeling av ekstraordinært utbytte og andre disposisjoner. Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal sende mellombalanser til Regnskapsregisteret. Mellombalansene vil da bli offentlig tilgjengelig informasjon på samme måte som årsregnskap.

Kravet om at aksjeselskaper skal angi forretningskommunen i vedtektene, oppheves fra 1. mars 2019. Les mer her

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner