Vekstra Nord-Øst SA

Vekstra Nord-Øst SA er et regnskapskontor med en stor andel autoriserte regnskapsførere. De ansatte er en gjeng med freske kollegaer som vektlegger kunden og å være en god samarbeidspartner. Regnskapskontorets hovedfokus er blant annet totaløkonomi innen både landbruk og annen næring. 

Vi bruker digitale løsninger for å forenkle hverdagen til våre kunder, og vi ønsker å være en aktiv medspiller med tanke på framtidige muligheter og utfordringer. Vekstra Nord-Øst SA driver med rådgivning på flere plan; eierskifter, driftsplaner, lønn, fakturering, sekretærtjenester, i tillegg til vanlig regnskapsføring. 

Vekstra Nord-Øst har kontor på Tynset, Alvdal, Vingelen, Tolga, Folldal og Rendalen. Ta kontakt om du har behov for bistand rundt økonomiske spørsmål.

 

Kontakt oss

Vekstra Nord-Øst SA Alvdal

Org.nr. 937 513 062
2560 Alvdal
Telefon: 62 79 06 00
E-post: nord-ost@vekstra.no

Vekstra Nord-Øst SA Folldal

Org.nr. 937 513 062
Verket, 2580 Folldal
Telefon: 62 79 06 00
E-post: nord-ost@vekstra.no

Vekstra Nord-Øst SA Tolga

Org.nr. 937 513 062
Ivarsveien, 2540 Tolga
Telefon: 62 79 06 00
E-post: nord-ost@vekstra.no

Vekstra Nord-Øst SA Tynset

Org.nr. 937 513 062
Landbrukets Hus, Meierigata 3, 2500 Tynset
Telefon: 62 79 06 00
E-post: nord-ost@vekstra.no

Vekstra Nord-Øst SA Vingelen

Org.nr. 937 513 062
2542 Vingelen
Telefon: 62 49 50 60
E-post: turid.vingill@vekstra.no

Vekstra Nord-Øst SA Rendalen

Org.nr. 937 513 062
2542 Vingelen
Telefon: 62 49 50 60
E-post: turid.vingill@vekstra.no

Avdeling Tynset

Avdeling Tynset
Meierigata 3, 2500 Tynset, Norge
Direction

Avdeling Alvdal

Avdeling Alvdal
Nord-østerdalsveien 5164, 2560 Alvdal, Norge
Direction

Avdeling Folldal

Avdeling Folldal
Gruvvegen 82, 2580 Folldal, Norge
Direction

Avdeling Tolga

Avdeling Tolga
Ivarsveien 2, 2540 Tolga, Norge
Direction

Avdeling Vingelen

Avdeling Vingelen
Nordate 8, 2542 Vingelen, Norge
Direction

Avdeling Rendalen

Avdeling Rendalen
Hanestadveien 1, 2485 Rendalen, Norge
Direction

Avdeling Tynset

Autorisert regnskapsførerselskap
Org.nr. 937 513 062

Meierigata 3
2500 Tynset
 

Telefon: 62 79 06 00
E-post: nord-ost@vekstra.no
Kontaktperson: Trond Rusten

 

 

Trond Rusten

Ingunn Bakken, autorisert regnskapsfører hos Vekstra Nord-Øst

Ingunn Bakken

Regnskapskonsulent
Tlf: 62790639
ingunn.bakken@vekstra.no

Forretning

Bjørn Aasen

Rådgiver/ aut. regnskapsfører
Tlf: 62790602
bjorn.aasen@vekstra.no

Eierskifte/taksering landbruk

Elisabeth Storli Gjelten

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790649
elisabeth.ronning.storli@vekstra.no

Landbruk

 

Anne Berit Nordvang

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790601
anne.berit.nordvang@vekstra.no

Landbruk

Elin Graven

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790647
elin.graven@vekstra.no

Forretning

Gerd Engebakken

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790604
gerd.engebakken@vekstra.no

Landbruk

Kirsti Godtland Røe

Regnskapssekretær
Tlf: 62 79 06 08
kirsti.godtland.roe@vekstra.no

Landbruk

Magne Erik Røe

IT-ansvarlig/ regnskapskonsulent
Tlf: 62790611
magne.erik.roe@vekstra.no

Landbruk

Johannes Borgfjord

Regnskapskonsulent
Tlf: 62790607
johannes.borgfjord@vekstra.no

Landbruk

 

Marianne Røsteggen

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790612
marianne.rosteggen@vekstra.no

Forretning

Liv Johanne Grøtting

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790609
liv.johanne.grotting@vekstra.no

Landbruk

Magnar Tronsmoen

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790610
magnar.tronsmoen@vekstra.no

Forretning

Marit Oddny Hansson

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790613
marit.oddny.hansson@vekstra.no

Forretning

 

Odd Jarle Skogstad

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790614
odd.jarle.skogstad@vekstra.no

Landbruk

 

Ola Undseth

Rådgiver/ aut. regnskapsfører
Tlf: 62790615
ola.undseth@vekstra.no

Forretning

Signe Myren

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790617
signe.myren@vekstra.no

Forretning

Wenche Viken

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790621
wenche.viken@vekstra.no

Forretning

 

Per Hogstad

Rådgiver/ aut. regnskapsfører
Tlf: 62790616
per.o.hogstad@vekstra.no

Eierskifte

 

Jenny Støholen

Avd.leder/aut.regnksapsfører
jenny.stoholen@vekstra.no
Tlf: 62 79 06 06

Forretning

Tone Solum Røe

Regnskapssekretær
Tlf: 62790618
tone.solum.roe@vekstra.no

Forretning

Anette Rekstad Lund

Student i praksis
anette.rekstad.lund@vekstra.no
Tlf: 62 79 06 59

Jøran Dyrvik Meås

Rådgiver
joran.dyrvik.meas@vekstra.no
Tlf: 62 79 06 19

Bjørg Marit Kjølmoen

Regnskapssekretær
bjorg.marit.kjolmoen@vekstra.no
Tlf: 62 79 06 36

Forretning

Kjersti B. Grindflek

Autorisert regnskapsfører
kjersti.grindflek@vekstra.no
TlF: 62 79 06 05

Forretning

Avdeling Alvdal

Autorisert regnskapsførerselskap
Org.nr. 937 513 062

Nord-Østerdalesveien 5164
2560 Alvdal

Telefon: 62 79 06 00
E-post: nord-ost@vekstra.no
Kontaktperson: Åslaug Hornseth Røsten

Åslaug Røsten

Avd.leder/aut. regnskapsfører
Tlf: 627 90 628
aslaug.rosten@vekstra.no

Forretning

Dag Strøm Andersen

Regnskapskonsulent
Tlf: 62790651
dag.strom.andersen@vekstra.no      

Forretning

Eli Syversen

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790623
eli.syversen@vekstra.no

Forretning

Anne Gina Wenstad

Regnskapskonsulent
Tlf: 627 90 622
anne.gina.wenstad@vekstra.no       

Forretning/lønn

 

Britt Guri Nordtun

Regnskapskonsulent
britt.guri.nordtun@vekstra.no
Tlf: 62 79 06 26

Forretning / landbruk

Inger Steien

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 627 90 625
inger.steien@vekstra.no       

Landbruk

Tor Eggestad

Autorisert Regnskapsfører
Tlf: 62790627
tor.eggestad@vekstra.no

Landbruk

Avdeling Folldal

Autorisert regnskapsførerselskap
Org.nr. 937 513 062

Gruvvegen 82
2580 Folldal
 

Telefon: 62 79 06 00
E-post: nord-ost@vekstra.no
Kontaktperson: Ellen Grete Kroken

Ellen Grete Kroken

Avd.leder/aut.regnskapsfører
Tlf: 627 90 630
ellen.grete.kroken@vekstra.no

Forretning og landbruk

Liv Hovde

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 627 90 632
liv.hovde@vekstra.no

Forretning, landbruk og lønn

 

Hege Kristin Ryhaug

Regnskapskonsulent
Tlf: 627 90 650
hege.ryhaug@vekstra.no

Landbruk

Avdeling Tolga

Autorisert regnskapsførerselskap
Org.nr. 937 513 062

Ivarsveien 2
2540 Tolga

Telefon: 62 79 06 00
E-post: nord-ost@vekstra.no
Kontaktperson: Geir Nymoen

Geir Nymoen

Avd.leder/ aut. regnskapsfører
Tlf: 62790637
geir.nymoen@vekstra.no

Landbruk

Pål Sverre Flatgård

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790640
paal.sverre.flatgaard@vekstra.no

Forretning

Borgar Lunheim

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62790635
borgar.lunheim@vekstra.no

Forretning

Siri Tobro

Regnskapskonsulent
Tlf: 62790642
siri.tobro@vekstra.no

Landbruk

 

Audun Urset

Regnskapskonsulent
Tlf: 62790633
audun.urset@vekstra.no

Landbruk

Jørn Johnsgård

Regnskapssekretær
Tlf: 62790638
joern.johnsgaard@vekstra.no

Forretning

Simen Tolgensbakk

Regnskapskonsulent
Tlf: 62790641
simen.eik.tolgensbakk@vekstra.no

Landbruk

 

Avdeling Vingelen

Autorisert regnskapsførerselskap
Org.nr. 937 513 062

Nordate 8
2542 Vingelen

Telefon: 62 79 06 00
E-post: nord-ost@vekstra.no
Kontaktperson: Turid Vingill 

Turid Vingill

Kontorleder/ aut. regnskapsfører
Tlf: 62790646
turid.vingill@vekstra.no        

Landbruk

Mona Tangen

Autorisert regnskapsfører 
Tlf: 62790645
mona.tangen@vekstra.no    

Forretning

Aleida Knevelman

Regnskapssekretær
Tlf: 62790643
aleida.knevelman@vekstra.no

Forretning

Avdeling Rendalen

Autorisert regnskapsførerselskap
Org.nr. 937 513 062

Hanestadveien 1, 2484 Rendalen

Telefon: 62 79 06 00
E-post: nord-ost@vekstra.no
Kontaktperson: Siv Anita Gundersen

Siv Anita Gundersen

Avdelingsleder/Aut. regnskapsfører
siv.anita.gundersen@vekstra.no
Tlf: 62 79 06 57

Forretning

Randi Thorshaug

Autorisert regnskapsfører 
randi.thorshaug@vekstra.no
Tlf: 62 79 06 53

Forretning

Beate Pedersen

Autorisert regnskapsfører
Tlf: 62 79 06 55

Forretning/landbruk

Unni Dalbakk Nytrøen

Autorisert regnskapsfører
unni.dalbakk.nytroen@vekstra.no
Tlf: 62 79 06 34

Forretning/landbruk

Anne Berit Lutnæs

Regnskapskonsulent
anne.berit.lutnes@vekstra.no
Tlf: 62790658

Landbruk

Evy Westgård

Regnskapskonsulent
evy.westgard@vekstra.no
Tlf: 62 79 06 54

Forretning

Ann Kristin Moen

Rådgiver / Aut.regnskapsfører
ann.kristin.moen@vekstra.no
Tlf: 62790631

Landbruk

Britt Thorshaug Granrud, autorisert regnskapsfører hos Vekstra Nord Øst

Britt Thorshaug Granrud