I fellesskapets ånd

Vekstra AS er en kjede av selvstendige regnskapskontorer som drar nytte av å være i et stort fellesskap.

Vekstra ble etablert som en regnskapskjede i 2003, og består i dag av 25 regnskapskontorer spredt på 48 steder i landet. Vi har kunder innen mange bransjer og av ulik størrelse, og tilbyr tjenester innen regnskap, økonomisk analyse, kontroll, rådgivning og andre tjenester våre kunder måtte ha behov for. 

Vekstra har sitt eget kjedekontor med to ressurser, daglig leder/fagansvarlig og markedssjef. Det er planlagt å ansette en ressurs til.

Ved å bli en Vekstra-partner blir man en del av et stort nettverk med fagkompetanse innen rådgivning og økonomi. Dette er til stor nytte i medarbeiderprogrammet og opplæringsarbeidet. Vekstra har en felles nettside og kjører felles markedsføring, det gjør at små kontor blir godt synlig i markedet. Som en viktig ambassadør og et ansikt utad har Vekstra et godt og nært samarbeid med Eskil Rønningsbakken.

To ganger i året møtes vi til partnersamlinger hvor vi drøfter felles utfordringer og tar felles beslutninger. Dette er et viktig fora hvor de opplever at de har kollegaer som kan gi råd og støtte. En gang i året møtes vi til KS-samling. Her legger vi felles strategi for det kvalitetsarbeidet som utføres ute på kontorene.

I felleskap lager vi planer for utvikling av organisasjonen og den enkelte ansatte. Hvert tredje år har vi kurs i lederutvikling og forbereder eventuelle generasjonsskifter ute på kontorene. Vi satser på å bygge lederkompetanse så våre ledere blir i faget i mange år til.

Vi får glede av stordriftsfordelene ved større investeringer og innkjøp. Som for eksempel felles innkjøp av de verktøyene kontorene har behov for. Dette resulterer i at også små kontorer får glede av stordriftsfordeler.

Vi har mye å tilby ditt kontor så ta kontakt med Trond Brenden om dere har interesse av å høre mer om Vekstra.

 

Ønsker du å bli en partner?

 

  Ta kontakt med Trond Brenden på:
  E-post: trond.b@vekstra.no
  Tlf: 930 99 630

   {

   Dette er et fora hvor vi opplever å ha gode kollegaer som gir råd og støtte.