Landbruk – regnskap og rådgivning

Vekstra har unik kompetanse på landbruk

Vi vil faktisk gå så langt som å si at vi har en unik kompetanse fordi mange av våre ansatte som fører landbruksregnskap er selv bønder. Eivind Imislund er økonomisk veileder i Vekstra Hedemarken Regnskap AS. Han mener bransjekunnskap er viktig tilleggskompetanse når man skal føre landbruksregnskap. Den som skal føre regnskapet må vite hva som foregår på en gård.

En regnskapsfører som fører et landbruksregnskap får et godt innblikk i gårdsdriften. Tallene forteller om en produksjon er lønnsom, de sier noe om innkjøp er gode og de sier om penger er brukt på riktig måte. Denne innsikten gjør at regnskapsfører kan gi gode råd til bonden.

Skal en bonde investere i nye maskiner eller nye bygninger vil det være lurt å ta med regnskapsfører tidlig i prosessen. En regnskapsfører kan avklare finansieringsspørsmål, er det lønnsomt, og om bonden har penger nok til å gjøre ønsket investering.

Kombinasjon av regnskapskompetanse og bransjekompetanse danner grunnlaget for god rådgivning.

Vekstra landbruk, regnskap og rådgivning

Vi kan hjelpe deg med landbruksregnskap

 • Løpende regnskap
 • Valg av regnskapssystem og andre nødvendige verktøy
 • Fakturering
 • Rapportering
 • Budsjettering
 • Lønn
 • Årsoppgjør
 • Driftsgreiner
 • Søknadsprosesser
 • Investeringer
 • Bistand til samhandling mellom alle ulike aktører i landbruket

Landbruksrådgivning

Landbruksregnskap skiller seg fra øvrige regnskap fordi det er mange detaljer å ta hensyn til. Et landbruksregnskap omfatter ofte flere næringer som for eksempel skog, kornproduksjon og dyrehold i en og samme bedrift. Vekstra kan tilby rådgivning innen:

salg av landbrukseiendom
Vi hjelper deg
med økonomiske spørsmål rundt regnskapet
Din økonomipartner