Ny arvelov fra 1.1.2021 – avkortning må bestemmes innen nyttår

des 18, 2020

Forskudd på arv, avkortning

Ny arveloven trer i kraft 1. januar 2021. Dagens arveregler videreføres i stor grad, men det er noen viktige endringer og frister du bør vite om.

En av disse er regelen om forskudd på arv, avkortning av arv. Har du gitt en gave du ønsker å avkorte må du nå gjøre dette kjent for den som arver. Avkortning av arv fremgå av § 75 i den nye arveloven. For at en gave senere skal kunne komme til avkortning, må det nå ha blitt satt som en «betingelse» for ytelsen. I dette ligger det et krav om at mottaker har blitt gjort kjent med og akseptert at gaven senere skal komme til avkortning.

Kilde: Norges Bondelag

Gårder kan gjøres om til fritidsboliger

Det blir endringer i reglene rundt landbrukseiendommer som eies av dødsbo og som slipper bo- og driveplikt. Dette medfører at arvingene kan bruke gårdene som fritidsbolig.

Pliktdelsarv

I den nye loven sikres barn mer pliktdelsarv, den delen av arven barna skal få uten at foreldrene kan testamentere den bort. I dag er. I den nye loven er pliktdelsarven satt til 15G, Folketrygdens grunnbeløp, i motsetning til dagens lovverk som gir barn en pliktdelsarv på 1 million kroner pr barn

Om det strider med pliktdelsarven kan man i dag ikke testamentere bort eiendeler eller eiendom. I den nye arveloven vil arvinger kunne få rett til en hytte, selv om hytta overstiger den summen arvingen egentlig skal ha, men med en forutsetning om at arvingen betaler det overskytende tilbake til dødsboet.

Samboere uten felles barn

Samboere uten felles barn får ingenting dersom den andre dør uten et testamente. Er man gift vil ektefellen fortsatt arve en firedel, og har krav på en minstearv på 4 G.

Endrede testamentsregler

Det er ikke lenger nødvendig å ha vitner tilstede samtidig, testamentet kan signeres på ulike tidspunkt.

Uskiftet bo

Totalforbudet som sier at man ikke kan gi bort fast eiendom om man sitter i uskiftet bo endres i den nye loven. Den nye regelen sier at man ikke kan gi bort gaver som står i misforhold til formuen i uskifteboet.

Kilde: Huseierne

 

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner