Bærekraft

Det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050. Vekst og utvikling må derfor skje innenfor naturens tålegrenser. Norge må satse på produkter og tjenester som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø (Regjeringen).

  • Det er ønskelig at vi går over til en sirkulær økonomisk modell hvor man i stede for å bruke og kaste, gjenbruker ressursene.
  • Utslipp av klimagasser er den faktoren som har størst innvirkning på klima og miljø. Gjennom ditt regnskap kan du få oversikt over utslipp av klimagasser som din bedrift har.
  • Nye reguleringer pålegger store bedrifter å legge frem bærekraftsrapporter, men Vekstra erfarer at også mindre bedrifter må legge frem bærekraftsrapporter.
  • Åpenhetsloven er en nylov som pålegger bedrifter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Ønsker du å innarbeide et bærekraftig tankesett i din bedrift eller ser du at du trenger å utarbeide en bærekraftsrapport eller en aktsomhetsvurdering? Ta kontakt med din regnskapsfører, denne kan hjelpe deg. 

 

Sirkulær Økonomi

Klimaregnskap

Bærekraftsrapporter

Åpenhetsloven

4 + 12 =