Økonomiservice AS

Økonomiservice er eit autorisert rekneskapsbyrå som held til i Lærdal, Sogndal, Årdal; Leikanger og Vang. Med 31 tilsette og 11 autoriserte rekneskapsførarar er vi eit av dei større sjølvstendige rekneskapsbyråa i landet. Økonomiservice as er medlem i Regnskap Norge.

Økonomiservice har dei siste åra hatt fokus på kompetanseheving, teknologiutvikling og programvareutvikling. Verksemda har difor mange tilsette med god kompetanse innanfor alle fagområde. Me har ein moderne teknologi og programvare som gjer dei tilsette svært mobile i arbeidet, og samtidig gjev kundane våre tilgang til sine rekneskap, f.eks. ved å ta ut sine eigne rekneskapsrapporter via internett.

Kontakt oss

Autorisert regnskapsførerselskap
Org.nr. 952 227 904

Avdeling Lærdal:
Hansegardsvegen 1, 
6887 Lærdal

Avdeling Årdal:
Tyinvegen 3, 6884 Øvre Årdal

Avdeling Sogndal:
Granden 23, 6856 Sogndal

Avdeling Vang:
Øyevegen 332, 2977 Øye

Avdeling Leikanger:
Sognefjordvegen 40, 6863 Leikanger

Telefon: 57 66 98 00

Epost: post@oks-as.no
Kontaktperson: Jostein Bugjerde

Avdeling Leikanger

Avdeling Leikanger
Sognefjordvegen 40, 6863 Leikanger, Norge
Direction

Avdeling Lærdal

Avdeling Lærdal
Hansegardsvegen 1, 6887 Lærdal, Norge
Direction

Avdeling Årdal

Avdeling Årdal
Tyinvegen 3, 6884 Øvre Årdal, Norge
Direction

Avdeling Sogndal

Avdeling Sogndal
Granden 23, 6856 Sogndal, Norge
Direction

Avdeling Vang

Avdeling Vang
Øyevegen 332, 2977 Øye, Norge
Direction

Aktuelt

Hvitvaskingsloven – Kampen mot økonomisk kriminalitet

15. april 2019 ble hvitvaskingsdirektivet vedtatt i Norge. Et av hovedformålene ved loven er å hindre økonomisk kriminalitet. Loven pålegge finansnæring, regnskapskontorer, banker og kredittselskaper spesifikke krav ved innhenting av informasjon om sine kunder.

read more

Avdeling Lærdal

JOSTEIN BUGJERDE

DAGLEG LEIAR
jostein.bugjerde@vekstra.no
Tlf: 404 21 063

Fagfelt: styrearbeid, skatterådgjeving, bistand bedriftsledelse, stifting, avvikling, fisjon- og fusjon.

GUNN KIRSTI OFFERDAL

TEAMLEIAR
gunn.kirsti.offerdal@vekstra.no
Tlf: 404 21 050

Fagfelt: Personalarbeid.

SONJA MARI GRAM

TEAMLEIAR
sonja.mari.gram@vekstra.no
Tlf: 404 21 059

JANNE SKILBREI


janne.skilbrei@vekstra.no
Tlf: 404 21 055

OLAV TIEMANN HEGG

epost@vekstra.no
Tlf: 404 21 056

ANDERS HAUGEN

anders.haugen@vekstra.no
Tlf: 404 21 056

BJØRG MARIE MELHEIM

VIGDIS HELENE MO

PETTER RUMOHR RAA

RÅDGJEVAR
petter.rumohr.raa@vekstra.no
Tlf: 404 21 051

Fagfelt: pensjon, forsikring, eigar/generasjonskifte, tilskot, avvikling/endring av selskap,
stifting av selskap i landbruk.

KENNETH GRØTHE

RÅDGJEVAR
epost@vekstra.no
Tlf: 404 21 058

Fagfelt: strategiarbeid, budsjett og likviditetsstyring, prosjektleiing.

MARGRETE RISNES GRAM

epost@vekstra.no
Tlf: 404 21 060

Avdeling Årdal

INGRID CHRISTENSEN

ingrid.christensen@vekstra.no
Tlf: 404 21 067

Litt om denne personen sitt fagfelt

ANNE BRITT SJØLI

LAILA JOHANNESSEN

MONA HUSABØ

mona.husabo@vekstra.no
Tlf: 404 21 064

METTE HOLSÆTER JOHNSGAARD

Avdeling Sogndal

JON ARVE HATLEVOLL

RÅDGJEVAR
jon.arve.hatlevoll@vekstra.no
Tlf: 916 32 837

Fagfelt: Stifting, avvikling, omdanning – fisjon og fusjon, verdivurdering, skatterådgjeving og bistand bedriftsleiing.

TOR HENNING MARDAL

RÅDGJEVAR
tor.henning.mardal@vekstra.no
Tlf: 404 21 073

Fagfelt: verdivurdering, avvikling, stifting, omdanning – fisjon og fusjon, bistand bedriftsleiing

HENRIETTE KJELDAAS

TERESE RISNES GRAM

TORBJØRN YLVISÅKER

TONJE TORGERSEN

ELIN SANDE

elin.sande@vekstra.no
Tlf: 404 21 057

HEGE HOLMEN FRÆKALAND

RÅDGJEVAR
hege.frekaland@vekstra.no
Tlf: 404 21 072

Fagfelt: strategiarbeid, bistand bedriftsledelse/ effektivisering av drift, budsjett og likviditetsstyring, prosjektleiing

Avdeling Vang

ANNE METTE BREKKE

Avdeling Leikanger

Magnar Fredheim

Leiar
magnar.fredheim@vekstra.no
Tlf: 909 25 811

Maria Rygg Fredheim

maria.rygg@vekstra.no
Tlf: 404 21 076

Siv Yttri

siv.yttri@vekstra.no
Tlf: 404 21 077

Janne Breisnes

Marius Hellebust