Økonomiservice AS

Om oss

Økonomiservice er eit godkjent rekneskapsbyrå som held til i Lærdal, Årdal, Sogndal, Vang, og Leikanger. Med 28 tilsette og 12 autoriserte rekneskapsførarar er vi eit av dei større sjølvstendige rekneskapsbyråa i landet. Økonomiservice as er medlem i Regnskap Norge.

Økonomiservice har dei siste åra hatt fokus på kompetanseheving, teknologiutvikling og programvareutvikling. Verksemda har difor mange tilsette med god kompetanse innanfor alle fagområde. Me har ein moderne teknologi og programvare som gjer dei tilsette svært mobile i arbeidet, og samtidig gjev kundane våre tilgang til sine rekneskap, f.eks. ved å ta ut sine eigne rekneskapsrapporter via internett.

Framtida inneheld mange spanande utfordringar, spesielt når det gjeld teknologiutvikling og kompetanseutvikling. Strategiske satsingar framover er difor å ta i bruk ny teknologi, utvikle kompetanse og sikre dei tilsette rett kompetansenivå, og å inngå alliansar og samarbeid med selskap som det er naturleg å samarbeide med.

Kontakt oss

Godkjent rekneskapselskap
Org.nr. 952 227 904

Avdeling Lærdal:
Øyraplassen 11, 6887 Lærdal

Avdeling Årdal:
Storevegen 9, 6884 Øvre Årdal

Avdeling Sogndal:
Granden 23, 6856 Sogndal

Avdeling Vang:
Øyevegen 332, 2977 Øye

Avdeling Leikanger:
Sognefjordvegen 40, 6863 Leikanger

Telefon: 57 66 98 00
Epost: post@oks-as.no
Kontaktperson: Jostein Bugjerde

Avdeling Leikanger

Avdeling Leikanger
Sognefjordvegen 40, 6863 Leikanger, Norge
Direction

Avdeling Lærdal

Avdeling Lærdal
Øyraplassen 11, 6887 Lærdal, Norge
Direction

Avdeling Årdal

Avdeling Årdal
Storevegen 9, 6884 Øvre Årdal, Norge
Direction

Avdeling Sogndal

Avdeling Sogndal
Granden 23, 6856 Sogndal, Norge
Direction

Avdeling Vang

Avdeling Vang
Øyevegen 332, 2977 Øye, Norge
Direction

Avdeling Lærdal

Catherine Stigen Bøen, autorisert rekneskapsfører hos Økonomiservice AS

Catherine Stigen Bøen

Gunn Kirsti Offerdal

Kontoransvarleg
gunn.kirsti.offerdal@vekstra.no
Tlf: 404 21 050

Fagfelt: Personalarbeid.

Sonja Mari gram

Kenneth Grøthe

Rådgjevar
kenneth.grothe@vekstra.no
Tlf: 404 21 058

Fagfelt: strategiarbeid, budsjett og likviditetsstyring, prosjektleiing.

Olav Tiemann Hegg

Petter Rumohr Raa

Rådgjevar
petter.rumohr.raa@vekstra.no
Tlf: 915 24 663

Fagfelt: pensjon, forsikring, eigar/generasjonskifte, tilskot, avvikling/endring av selskap,
stifting av selskap i landbruk.

Vigdis Helene Mo

Solgunn Haugen, autorisert rekneskapsfører hos Økonomiservice AS

Solgunn Haugen

Avdeling Årdal

Jostein Bugjerde

KS-ansvarleg
jostein.bugjerde@vekstra.no
Tlf: 918 62 464

Fagfelt: styrearbeid, skatterådgjeving, bistand bedriftsledelse, stifting, avvikling, fisjon- og fusjon.

Ingrid Nordbye Antonsen, autorisert rekneskapsfører hos Økonomiservice

Ingrid Nordbye Antonsen

Anne Britt Sjøli

Mette Holsæter Johnsgaard

Laila Johannessen

Kristin Resaland Veheim, autorisert rekneskapsfører hos Økonomiservice AS

Kristin Resaland Veheim

Avdeling Sogndal

Catherine Stigen Bøen, autorisert rekneskapsfører hos Økonomiservice AS

Catherine Stigen Bøen

Tor Henning Mardal

Økonomileiar
tor.henning.mardal@vekstra.no
Tlf: 404 21 073

Fagfelt: verdivurdering, avvikling, stifting, omdanning – fisjon og fusjon, bistand bedriftsleiing

Hege Holmen Frækaland

Fagleg leiar anna næring
hege.frekaland@vekstra.no
Tlf: 404 21 072

Fagfelt: strategiarbeid, bistand bedriftsledelse/ effektivisering av drift, budsjett og likviditetsstyring, prosjektleiing

Margrete Risnes Gram

Terese Risnes Gram

Torbjørn Ylvisåker

Marius Hellebust Autorisert regnskapsfører Økonomiservice AS

Marius Hellebust

Maria Kolnes Teigen, autorisert rekneskapsfører hos Økonomiservice AS

Maria Kolnes Teigen

Avdeling Vang

Anne Mette Brekke, Autorisert regnskapsfører Økonomiservice AS

Anne Mette Brekke

Avdeling Vik

Kjell Egil Hopperstad, autorisert regnskapsfører hos Vik Rekneskap AS

Kjell Egil Hopperstad

Avdeling Leikanger

Jon Erling Oppedal, Autorisert regnskapsfører Økonomiservice AS

Jon Erling Oppedal

Jomar Skarsbø Dale, autorisert rekneskapsfører hos Økonomiservice AS

Jomar Skarsbø Dale

Maria Sæbø Nes, autorisert rekneskapsfører hos Økonomiservice AS

Maria Sæbø Nes

Janne Breisnes Autorisert regnskapsfører Økonomiservice AS

Janne Breisnes