Tjenester Vekstra leverer

Kontakt oss

4 + 4 =

Regnskapsføring

Regnskap

Alle bedrifter er pålagt å avlegge regnskap jamfør regnskapsloven. Vekstra har erfarne og effektive regnskapsførere og kan bistå deg med det du trenger.

Årsregnskap

Regnskapspliktige skal årlig utarbeide årsregnskap, noter og årsberetning etter regnskapsloven. Regnskapsførere i Vekstra kan hjelpe deg

Les mer her

Regnskapssystemer

Skybasert regnskapssystemer

Ved hjelp av ulike verktøy kan vi sette opp regnskapet ditt slik at bilag kan kommer direkte inn i systemet. Fakturering, timeregistreringer, reiseregistreringer i et system.

Fakturering og EHF

Vekstra har systemer du kan benytte til å fakturere selv, eller du kan overlate jobben til oss. Vi hjelper deg å sette opp systemer for sending og mottak av EHF

Les mer her

Rådgivning

Å ta beslutninger

Bedrifters data er ofte registrert i ulike systemer. En regnskapsfører hjelpe deg å analysere og samle dine dataene, slik at du kan utnytte disse til å ta gode beslutninger.

Styringsverktøy

Regnskapet er et viktig styringsverktøy og Vekstra kan hjelpe deg til å benytte tallene slik at din bedrift opplever verdiøkning og vekst.

Les mer her

Bærekraft

Å redusere klimautslipp er et viktig arbeid alle må ta del i. Du kan ta bærekraftssamtalen med din regnskapsfører, så kan dere i fellesskap se hva din bedrit kan gjøre, samt sette mål for å nå det dere ønsker å få til

Les mer her

Lønn og HR

Lønn er viktig for ansatte. Lønnstjenester er en del av vår kjernevirksomhet, og vi har medarbeidere som alltid er oppdaterte på faget. 

Trenger du bistand i personalspørsmål, lovpålagte oppfølging ved sykefravær eller oppfølging og kommunikasjon med NAV? Vi kan hjelpe deg.

Les mer her

Landbruk

Landbruksregnskap skiller seg fra andre regnskap. Et landbruksregnskap omfatter ofte flere næringer som kornproduksjon og dyrehold i en og samme bedrift.

Vekstra kan tilby rådgivning innen driftsplaner, eierskifte, taksering og budsjettering

Les mer her

Personvern
Personvern

Bedrifter må ha et lovlig grunnlag for å behandle personopplysninger. Vi kan hjelpe deg med rutiner og teknologiske løsninger for å ivareta forordningen

Les mer her

IT
Salg av hardware

Vi har konkurransedyktige priser på utstyr du trenger til kontoret, samt at vi gir deg god veiledning og hjelp ved kjøp, installason og bruk

Besøk vår Webshop her

Gründerbistand
Oppstart av bedrift

Skal du starte bedrift er det mange ting du må ta hensyn til. Våre regnskapsførere har god erfaring med disse prosessene og kan hjelpe deg slik at du unngår fallgruvene. Vi kan og bistå deg i utvikling av forretningsplan, logo og nettsider

Ta kontakt om du har spørsmål

Vi hjelper deg
med regnskap og økonomi
Din økonomipartner