Regnskaptjenester

Regnskapsføring

Alle bedrifter er pålagt å avlegge regnskap jamfør regnskapsloven. Det er ulike krav til avleggelse, sett i forholdt til hvilken bedrift du har, enkeltpersonforetak, AS eller SA. Vekstra kan regnskap. Vi har erfarne og effektive regnskapsførere. I tillegg har vi gode systemer innen regnskapsføring og et kompetent nettverk av samarbeidspartnere vi trekker veksler på ved behov.

Et oversiktlig regnskap er et godt styringsverktøy for bedrifter. Vi i Vekstra har erfart at ulike bedrifter og bransjer har ulike behov. Vi har god kjennskap til de fleste bransjer innenfor små og mellomstore bedrifter. Enkelte kontorer har spisskompetanse på primærnæring.

Du som bedrift kan velge å overlate hele regnskapet til et Vekstra-kontor eller du kan velge å føre deler av regnskapet selv.

 

Vi tilbyr:

 • Bilagshåndtering
 • Betalingsoppfølging 
 • Bokføring og regnskapsføring
 • Avstemming av regnskap
 • Årsoppgjør
 • Skattemelding for merverdiavgift
 • Økonomisk rapportering og analyse til selskapets ledelse og styre
 • Ligningspapirer og årsregnskap
 • Selvangivelse for næringsdrivende
 • Timeregistrering og reiseregistrering
 • Fakturering
  – Om du ønsker utfører vi denne oppgaven for deg
  – Våre systemer gir deg mulighet til å fakturere selv
 • Verktøy for timeregistrering og utleggsregistrering
  – Du og dine ansatte har mulighet til å registrere egne utlegg og reiseregninger rett i våre systemer fra PC, Mac, nettbrett eller fra mobil.

Kontakt oss

13 + 7 =

Skybaserte regnskapssystemer

Ved hjelp av ulike verktøy kan vi sette opp regnskapet ditt slik at du alltid har ett oppdatert og tilgjengelig regnskap. Våre verktøy har integrerte moduler for fakturering, timeregistreringer, reiseregistreringer i ett og samme system. Vi kan sette opp systemene slik at du har oversikt over lager og kontantstrømmer. Alle bilag kan komme løpende direkte inn i systemet. Våre regnskapsførere oppdaterer regnskapet etter hvert som bilagene kommer inn. Når bilagene er bokført, sender vi beskjed om at du kan logge deg på systemet og godkjenne regninger for utbetaling. Når du har godkjent regningene legger de seg til forfall i nettbanken og bokføres automatisk når betalingen er utført.

Bankintegrasjoner

Å avstemme bankkontoen kan være tidkrevende hvis du gjør det manuelt. Ved å koble regnskapssystemet ditt mot nettbanken vil du spare mye tid. Din regnskapsfører hjelper deg slik at dette blir satt opp riktig.

Årsregnskap

Regnskapspliktige skal årlig utarbeide årsregnskap, noter og årsberetning etter regnskapsloven. Dette ble tidligere kalt årsoppgjør. Ved avslutning av året leverer vi alle nødvendige skattemeldinger, herunder aksjonærregisteroppgave, samt det offentlige regnskapet. Dersom du ikke er revisjonspliktig vil vi fungere som en totalleverandør for regnskapet ditt.  Er du revisjonspliktig har vi lang erfaring med samarbeid med revisorer.

Vi hjelper deg med regnskapet

Din økonomipartner