Betalingsoppfølging og inkassotjenester

okt 1, 2020

Kunder av Vekstra-kontor kan benytte vår avtale om inkassotjenester

Som kunde av et Vekstra-kontor har du mulighet til å benytte deg av noen av de avtalene vi fremforhandler. En avtale du som kunde kan benytte deg av er vår avtale med Svea om betalingsoppfølging.

Betalingsoppfølging/inkasso

Mange bedrifter opplever fra tid til annen at kunder ikke betaler utstedt faktura. Det som ofte skjer da er at disse sakene blir liggende lenge før bedriften tar tak i den. Erfaring tilsier at flere av sakene løses dersom det inngås et samarbeid med erfarne selskaper som kan betalingsoppfølging. 

Vår avtale med Svea sier at kunder av et Vekstra-kontor kan benytte samme avtale. Ta kontakt med din regnskapsfører for en vurdering av saken og for hjelp til å sende saken til betalingsoppfølging. Svea bistår da med purre- og inkassotjenester

Bestride faktura

Har du mottatt en faktura du mener er feil er det i første omgang lurt å gå i dialog med utsender. Om dette ikke fører frem kan både regnskapsfører og Svea bistå med hjelp til å bestride faktura. Inkassosaker og fakturaer stoppes eller utsettes ikke, så det er viktig starte prosessen umiddelbart. Forbrukertilsynet lister råd over hva som bør gjøres om man ønsker å bestride en faktura:

 • Kontakt både inkassobyrå og kreditor/næringsdrivende for å protestere på kravet. Du kan be om mer informasjon dersom du er usikker på om kravet er korrekt.
 • Klag skriftlig, det gjør det lettere å dokumentere klagen senere.
 • Dersom inkassobyrået fortsetter å drive inn kravet etter at du har protestert, kan du klage til Finansklagenemda
 • Finansklagenemnda kan ikke ta stilling til om det opprinnelige kravet er gyldig eller ikke, men kan avgjøre om inkassobyrået har brutt god inkassoskikk, eller lagt på gebyrer som er i strid med regelverket

Regler ved inkasso

Det er klare regler for hvor store gebyrer inkassobyråene kan ta ved purring og inkassovarsel. Det er også regler for når byråene har lov til å legge på gebyrer. Et inkassoselskap kan kun ilegge purregebyr 14 dager etter at regningen er forfalt. Hvis du mener gebyrene som er ilagt er for store kan du klage til Finansklagenemda.

All inkassovirksomhet skal utøves i samsvar med god inkassoskikk. Det innebærer blant annet at et inkassobyrå skal stanse inndrivingen av et krav dersom kunden bestrider kravet. Saker som er omstridt skal oversendes forliksrådet for en rettslig avgjørelse.

Nye inkassoregler

Regjeringen har satt ned purregebyrer og inkassosalærer fra 1.10.2020.  Endringene som ble vedtatt i statsråd 19. juni er:

 • halvering av gebyr for purringer og inkassovarsler, og for
 • betalingsoppfordringer som fordringshaveren selv har sendt
 • 50 % reduksjon i lett og tungt salær for krav til og med 500 kroner ved fremmedinkasso
 • 30 % reduksjon i lett og tungt salær for krav mellom 500 og 1000 kroner ved fremmedinkasso
 • 20 % reduksjon i lett og tungt salær for krav mellom 1000 og 50 000 kroner ved fremmedinkasso
 • 10 % reduksjon i lett og tungt salær for krav over 50 000 kroner ved fremmedinkasso
 • tilsvarende reduksjoner som for lett salær i gebyrmessig erstatning ved inndriving av egne pengekrav ved advokat der skyldneren har oversittet betalingsfristen i en betalingsoppfordring som fordringshaveren selv har sendt

Les mer om regelendringene her

Få med deg siste nytt!

Din økonomipartner