Lønn, HR og Personvern

Lønn

Lønn er viktig for bedrifter da ansatte har krav på riktig lønn utbetalt til riktig tidspunkt. Lønnstjenester er en del av vår kjernevirksomhet, og vi har medarbeidere som alltid er oppdaterte på faget. I tillegg har vi teknologiske løsninger hvor du registrer timer og reiseutgifter, noe som gjør lønnskjøring enklere. 

Fordelen med å bruke oss som lønningskontor er at din bedrift blir mindre sårbar og du kan bruke tid på egen kjerneaktivitet.

Tjenester vi kan tilby er

 

 • Lønnstjenester tilpasset kundens behov
 • Faste lønnsutbetaling
 • Variable lønnsutbetalinger
 • Utbetaling av feriepenger til avtalt tid
 • Ekstra lønnskjøring ved behov
 • Elektroniske lønnsinnberetninger
 • Systemer for reiseregning
 • Refusjon av syke- og fødselspenger
 • Avstemming
 • Pensjon og forsikring
 • Utenlandsk arbeidskraft
 • A-meldinger
 • Rapport og statistikk 
Personvern

Personopplysningsloven inneholder noen personvernprinsipper som alle virksomheter må følge. Ett av prinsippene er ansvarlighet. Dette prinsippet går ut på at virksomheten skal ha full oversikt over sin behandling av personopplysninger og iverksette tekniske og organisatoriske tiltak som gjør at loven følges. Dette betyr at hver enkelt virksomhet må gjøre mange viktige vurderinger på egen hånd – før de samler inn og bruker personopplysninger.

 

Virksomheten har også ansvar for å dokumentere at de følger loven. Brudd på reglene kan føre til sanksjoner, for eksempel advarsler, irettesettelser, forbud og pålegg.

For mer informasjon, se www.datatilsynet.no

  HR

  Trenger du bistand i personalspørsmål, lovpålagte oppfølging ved sykefravær eller oppfølging og kommunikasjon med NAV? Vi kan hjelpe deg.

  Vi har verktøy du kan benytte for personalregistrering, fraværshåndtering, og som kan hjelpe deg å holde oversikt over ferieavvikling og sykefravær.

  Tjenester vi kan tilby er

  • Oppfølging ved sykefravær
  • Oppfølging og kommunikasjon med NAV
  • HMS – Personaladministrasjon
  • HMS – Personalhåndbok
  • Bedriftskultur
  • Rekrutering
  • Arbeidskontrakter
  • Råd ved behov for interne endringer
  • Interne rutiner
  Vi hjelper deg med Lønn og HR
  Din økonomipartner