Lønn, HR og Personvern

Lønn

Lønn er viktig for bedrifter da ansatte har krav på riktig lønn utbetalt til riktig tidspunkt. Lønnstjenester er en del av vår kjernevirksomhet, og vi har medarbeidere som alltid er oppdaterte på faget. I tillegg har vi teknologiske løsninger hvor du registrer timer og reiseutgifter, noe som gjør lønnskjøring enklere. 

Fordelen med å bruke oss som lønningskontor er at din bedrift blir mindre sårbar og du kan bruke tid på egen kjerneaktivitet.

Tjenester vi kan tilby er

 

 • Lønnstjenester tilpasset kundens behov
 • Faste lønnsutbetaling
 • Variable lønnsutbetalinger
 • Utbetaling av feriepenger til avtalt tid
 • Ekstra lønnskjøring ved behov
 • Elektroniske lønnsinnberetninger
 • Systemer for reiseregning
 • Refusjon av syke- og fødselspenger

 

 

 • Avstemming
 • Pensjon og forsikring
 • Utenlandsk arbeidskraft
 • A-meldinger
 • Rapport og statistikk 

HR

Trenger du bistand i personalspørsmål, lovpålagte oppfølging ved sykefravær eller oppfølging og kommunikasjon med NAV? Vi kan hjelpe deg.

Vi har verktøy du kan benytte for personalregistrering, fraværshåndtering, og som kan hjelpe deg å holde oversikt over ferieavvikling og sykefravær.

Tjenester vi kan tilby er

 • Oppfølging ved sykefravær
 • Oppfølging og kommunikasjon med NAV
 • HMS – Personaladministrasjon
 • HMS – Personalhåndbok
 • Bedriftskultur
 • Rekrutering
 • Arbeidskontrakter
 • Råd ved behov for interne endringer
 • Interne rutiner
Personvern

Hvordan behandle personopplysninger fikk ny forordning fra 18. mai 2018. Bedrifter må ha et lovlig grunnlag for å behandle personopplysninger. Har du behov for bistand rundt spørsmålene om avtaler og avtaleverket, hjelper vi deg gjerne. Lønnstjenester må behandles riktig sett i forhold til personvernforordningen da sikkerheten er skjerpet. Vi kan hjelpe deg med rutiner og teknologiske løsninger for å ivareta forordningen som trer i kraft i mai 2018.

  Vi hjelper deg med Lønn og HR
  Din økonomipartner