Your address will show here +12 34 56 78

Aktuelt

 
Stilling ledig

Vikariat med mulighet for fast ansettelse ledig

May 23, 2019

Vekstra Regnskap Gudbrandsdal har ledig vikariat frem til 30.06.20, med store muligheter for fast ansettelse. Vi trenger en person som har erfaring me...

Stilling ledig

Berg Vekstra søker regnskapsfører, gjerne autorisert

May 14, 2019

Berg Vekstra SA søker etter autorisert regnskapsfører. Vi har tre kontorlokaliteter; Berg, Terråk og Gladstad. Da vi jobber på effektive dataplattform...

Aktuelt

Bærekraftig eller sirkulær forretningsmodell

May 8, 2019

Vekstra er med i Norges første sirkulære regnskapsklynge. Vi søker kunder som ønsker å bidra inn i denne klyngen. Er du interessert i å legge om drift...

Aktuelt

Vi ønskjer Økonomiservice velkommen i Vekstra sitt partnarskap

May 8, 2019

Økonomiservice AS går inn i Vekstrakjeda. Det er med glede vi kan fortelle at vi har fått med oss enda eitt kontor i Vekstrakjeda. Frå 1. april 2019 b...

Aktuelt

Kildeskatteordning eller ordinær skatt?

May 8, 2019

Mange bønder benytter utenlandsk arbeidskraft i sommerhalvåret. Du som arbeidsgiver bør veilede arbeidstaker i ulike spørsmål, blant annet skatteordni...

Aktuelt

Vekstra vokser. Vekstra Evje og Bygland blir med i kjeden

May 8, 2019

Evje Landbruksregnskap AS ble i 2018 med i Vekstrakjeden og går nå under navnet Vekstra Evje og Bygland.

Aktuelt

Ypparlege rekneskapsteneste og service frå Vekstra Fredheim

May 8, 2019

Balder Brygg i Leikanger i Sogn starta opp ølproduksjon i juni 2012. Balder Brygg nyttar Vekstra Fredheim som rekneskapskontor. Hovudårsaka til at val...

Hadeland Regnskap

Vekstra Hadeland Regnskap AS har ledig vikariat

April 5, 2019

Vekstra Hadeland regnskap AS har ledige vikariat fram til 30. juni 2020. Fordi vi er opptatt av kvalitet ser vi gjerne at du har med erfaring fra regn...

Stilling ledig

Stilling ledig. Vekstra Nord-Vest søkjer Controller

March 13, 2019

Vekstra Nord-Vest søkjer Controller. Kontorstad vil vere Ålesund eller Nordfjordeid, avhengig av søkar sin bustadadresse. Vi ønskjer at du har følgend...

Stilling ledig

Hamar Regnskapsforum AS søker økonom/ regnskapsfører

March 13, 2019

Hamar Regnskapsforum AS søker etter 1-2 kandidater med god IT-kompetanse og sans for økonomi, kundekontakt og service. Den vi søker etter må motiveres...

Stilling ledig

Vekstra Bamble AS søker autorisert regnskapsfører/ regnskapsmedarbeider

March 12, 2019

Vekstra Bamble AS søker proaktive kandidater med sans for økonomi, kundekontakt og service. Den vi søker etter motiveres av ny kunnskap og ønske å bid...

Aktuelt

Våren nærmer seg med stormskritt. Er du forberedt?

March 5, 2019

Gudbrand Tingelstad jobber på Vekstra-kontoret Hadeland Regnskap AS og har god kjennskap til landbruk. Han er opptatt av at det nå er viktig for bonde...

Aktuelt

Presenter din bedrift i Vekstra sitt nyhetsbrev

March 5, 2019

Har du lyst til å fortelle om din bedrift og nå ut til flere? Nå kan du benytte Vekstra-nyhetsbrev til å presentere egen bedrift. Vi har satt av plass...

Aktuelt

Vekstra Regnskap Elverum AS, et veletablert regnskapskontor

March 5, 2019

Vekstra Regnskap Elverum AS - et veletablert autorisert regnskapsførerselskap med lang erfaring innen landbruks- og næringsregnskap. Kontoret begynt...

Aktuelt

Datasikkerhet

March 5, 2019

Vekstra er som de fleste andre opptatt av datasikkerhet. Vi kjøper drift av våre IT-tjenester av Duett og lener oss på deres kompetanse når det kommer...

Aktuelt

Vekstra er med i Norges første regnskapsklynge

March 5, 2019

Regnskap Norge har etablerte Norges første sirkulære regnskapsklynge, og Vekstra er med. Klyngen skal løse konkrete problemstillinger knyttet til regn...

Aktuelt

Stilling ledig. Vekstra Grue søker regnskapsfører

March 1, 2019

Vekstra Grue skal nå ansette 1-2 medarbeidere i 100% stilling innenfor regnskap og økonomisk rådgivning til sitt kontor på Kirkenær. Vi søker etter pr...

Aktuelt

Stilling ledig. Vekstra Sør AS søker økonom

February 25, 2019

Vekstra Sør AS søker søker fremoverlent og sosial person med lidenskap for kundekontakt, økonomi og service. Den vi ansetter motiveres av ny kunnskap,...

Aktuelt

God jul og godt nyttår fra alle oss i Vekstra

December 18, 2018

Vi i Vekstra takker for samarbeid i året som har gått og ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nyttår

Aktuelt

Vedtatte endringer i folketrygdloven. Digital løsningen pålagt

December 18, 2018

Fra 1.1.2019 trer vedtatte endringer i folketrygdloven i kraft. Fra 4. desember 2018 må digitale inntektsmeldinger benyttes av arbeidsgivere i forbind...

Aktuelt

Endringer i aksjeloven fra 2019, det blir enklere å avvikle selskap

December 18, 2018

Fra 1. januar 2019 blir det enklere og billigere å avvikle aksjeselskap fordi de som har fravalgt revisjon av årsregnskapet, ikke lenger trenger å rev...

Aktuelt

Ny kassalov. Kasser må tilfredsstill krav satt i loven

November 6, 2018

Fra 1. januar 2019 vil det kun være tillate med kassasystem som tilfredsstiller krav satt i loven. Det skal foreligge en produkterklæring på systemet ...

Aktuelt

Skogbeskatning

November 6, 2018

Fra 2018 skal du som driver «kapitalskogbruk» ikke lenger mva-registrere aktiviteten din. Det gjør at du får beholde mva på tømmeroppgjøret ditt, men ...

Aktuelt

Hvitvaskingsregelverket

November 6, 2018

Finansnæringen, herunder regnskapskontorer, plikter å forsøke å hindre at det finansielle systemet i Norge utnyttes. Ny lov om tiltak mot hvitvasking ...

Aktuelt

Sirkulær økonomi – Ressursutnytting – Avfall som ressurs!

June 22, 2018

Sirkulær økonomi har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Dette oppnås ved å redusere og minimalisere råvarebruk, avfall, utslipp og...

Aktuelt

Målsetting full ressursutnyttelse på Fjetre gård

June 22, 2018

Astrid Marie Sinnerud driver Fjetre gård. Bærekraftig drift og god ressursutnytting er viktig for eieren av gården. For å kunne utnytte tiden på best ...

Aktuelt

Ny lov – vi gjør endringer i forhold til personvern

May 16, 2018

I Vekstra gjør vi endringer i forhold til GDPR for å ivareta det nye lovverket som trer i kraft 1. juli 2018. Les mer om de viktigste tiltakene vi har...

Aktuelt

Bør du søke tilskudd til drenering?

December 5, 2017

Det er flere gode grunner til å søke om tilskudd til å drenere jordbruksjord. Blant annet så er det et ledd i å tilpasse jordbruket et endret klima me...

Aktuelt

Har du rett til tidligpensjon for jordbrukere?

December 5, 2017

Tidligpensjonsordninga skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for de som har hatt hoveddelen av inntektene sine fra jordbruk/gartne...

Aktuelt

Statsbudsjettet: Økt investeringsstøtte til landbruket

December 5, 2017

I statsbudsjettet gis det en engangsbevilgning på 75 millioner kroner i investeringsstøtte til norsk landbruk. - Det er mindre enn det Norges Bondelag...