Your address will show here +12 34 56 78

Aktuelt

 
Stilling ledig

Vekstra Nord-Vest søkjer Controller

March 13, 2019

Vekstra Nord-Vest søkjer Controller. Kontorstad vil vere Ålesund eller Nordfjordeid, avhengig av søkar sin bustadadresse. Vi ønskjer at du har følgend...

Stilling ledig

Hamar Regnskapsforum AS søker økonom/ regnskapsfører

March 13, 2019

Hamar Regnskapsforum AS søker etter 1-2 kandidater med god IT-kompetanse og sans for økonomi, kundekontakt og service. Den vi søker etter må motiveres...

Stilling ledig

Vekstra Bamble AS søker autorisert regnskapsfører/ regnskapsmedarbeider

March 12, 2019

Vekstra Bamble AS søker proaktive kandidater med sans for økonomi, kundekontakt og service. Den vi søker etter motiveres av ny kunnskap og ønske å bid...

Aktuelt

Er du forberedt på våren?

March 5, 2019

Gudbrand Tingelstad jobber på Vekstra-kontoret Hadeland Regnskap AS og har god kjennskap til landbruk. Han er opptatt av at det nå er viktig for bonde...

Aktuelt

Invitasjon til Vekstra-kunder

March 5, 2019

Har du lyst til å fortelle om din bedrift og nå ut til flere? Nå kan du benytte Vekstra-nyhetsbrev til å presentere egen bedrift. Vi har satt av plass...

Aktuelt

Vekstra Regnskap Elverum AS

March 5, 2019

Vekstra Regnskap Elverum AS - et veletablert autorisert regnskapsførerselskap med lang erfaring innen landbruks- og næringsregnskap. Kontoret begynt...

Aktuelt

Datasikkerhet

March 5, 2019

Vekstra er som de fleste andre opptatt av datasikkerhet. Vi kjøper drift av våre IT-tjenester av Duett og lener oss på deres kompetanse når det kommer...

Aktuelt

Norges første regnskapsklynge

March 5, 2019

Regnskap Norge har etablerte Norges første sirkulære regnskapsklynge, og Vekstra er med. Klyngen som skal løse konkrete problemstillinger knyttet til ...

Aktuelt

Vekstra Grue søker økonom/regnskapsfører

March 1, 2019

Vekstra Grue skal nå ansette 1-2 medarbeidere i 100% stilling innenfor regnskap og økonomisk rådgivning til sitt kontor på Kirkenær. Vi søker etter pr...

Aktuelt

Vekstra Sør AS søker økonom

February 25, 2019

Vekstra Sør AS søker søker fremoverlent og sosial person med lidenskap for kundekontakt, økonomi og service. Den vi ansetter motiveres av ny kunnskap,...

Aktuelt

God jul og godt nyttår fra alle oss i Vekstra

December 18, 2018

Vi i Vekstra takker for samarbeid i året som har gått og ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nyttår

Aktuelt

Vedtatte endringer i folketrygdloven

December 18, 2018

Fra 1.1.2019 trer vedtatte endringer i folketrygdloven i kraft. Fra 4. desember 2018 må digitale inntektsmeldinger benyttes av arbeidsgivere i forbind...

Aktuelt

Endringer i aksjeloven fra 2019

December 18, 2018

Fra 1. januar 2019 blir det enklere og billigere å avvikle aksjeselskap fordi de som har fravalgt revisjon av årsregnskapet, ikke lenger trenger å rev...

Aktuelt

Kassalov

November 6, 2018

Fra 1. januar 2019 vil det kun være tillate med kassasystem som tilfredsstiller krav satt i loven. Det skal foreligge en produkterklæring på systemet ...

Aktuelt

Skogbeskatning

November 6, 2018

Fra 2018 skal du som driver «kapitalskogbruk» ikke lenger mva-registrere aktiviteten din. Det gjør at du får beholde mva på tømmeroppgjøret ditt, men ...

Aktuelt

Hvitvaskingsregelverket

November 6, 2018

Finansnæringen, herunder regnskapskontorer, plikter å forsøke å hindre at det finansielle systemet i Norge utnyttes. Ny lov om tiltak mot hvitvasking ...

Aktuelt

Sirkulær økonomi – ressursutnytting

June 22, 2018

Sirkulær økonomi har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Dette oppnås ved å redusere og minimalisere råvarebruk, avfall, utslipp og...

Aktuelt

Målsetting full ressursutnyttelse på Fjetre gård

June 22, 2018

Astrid Marie Sinnerud driver Fjetre gård. Bærekraftig drift og god ressursutnytting er viktig for eieren av gården. For å kunne utnytte tiden på best ...

Aktuelt

Personvern i Vekstra

May 16, 2018

I Vekstra gjør vi endringer i forhold til GDPR for å ivareta det nye lovverket som trer i kraft 1. juli 2018. Les mer om de viktigste tiltakene vi har...

Aktuelt

Bør du søke tilskudd til drenering?

December 5, 2017

Det er flere gode grunner til å søke om tilskudd til å drenere jordbruksjord. Blant annet så er det et ledd i å tilpasse jordbruket et endret klima me...

Aktuelt

Har du rett til tidligpensjon for jordbrukere?

December 5, 2017

Tidligpensjonsordninga skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for de som har hatt hoveddelen av inntektene sine fra jordbruk/gartne...

Aktuelt

Statsbudsjettet: Økt investeringsstøtte til landbruket

December 5, 2017

I statsbudsjettet gis det en engangsbevilgning på 75 millioner kroner i investeringsstøtte til norsk landbruk. - Det er mindre enn det Norges Bondelag...

Aktuelt

Tvangsmulkt gjør at flere leverer

December 5, 2017

Erfaringer viser så langt at innføring av tvangsmulkt har hatt en positiv effekt på antall innleveringer, både når det gjelder skattemelding for nærin...

Aktuelt

Ny ordning for rapportering av oppdrag og arbeidstakere

December 5, 2017

I løpet av november 2017 lanserte Skatteetaten en ny portal for rapportering av oppdrag, oppdragstaker og arbeidstakere på oppdrag i Norge eller på no...

Aktuelt

Har du fått en falsk faktura?

December 5, 2017

Patentstyret advarer mot falske eller misvisende tilbud eller fakturaer fra inn- og utland knyttet til varemerker og patenter. Opplysninger om varemer...

Aktuelt

Å forebygge og å avdekke hvitvasking

December 5, 2017

Hvitvaskingsloven trådte i kraft 15. april 2009. Loven pålegger finansnæringen å foreta kundekontroll for å forsikre seg om at deres kunder ikke misbr...

Informasjon

Informasjonsmøte: Digitalisering og automatisering av regnskap

October 13, 2017

Vi inviterer herved både kunder og interesserte til et informasjonsmøte hos Vekstra Elverum SA den 23. oktober med tema: Digitalisering og automatiser...

Aktuelt

Vil skape kultur for læring

September 27, 2017

Den nye markedssjefen i regnskapsførerkjeden Vekstra ønsker at kjeden skal vokse, tenke innovativt og bli flinkest i klassen. – Vi har allerede ...

Aktuelt

Elektronisk bilagsflyt i regnskapet

September 26, 2017

Autorisert regnskapsfører og assisterende daglig leder hos Vekstra Elverum, Sverre Mære, melder om et svært positivt år når det gjelder løsninger for ...

Aktuelt

Er du ny bonde eller skogbruker?

September 20, 2017

For nystarta bønder eller skogbrukere kan det være en rekke regler og lover å forholde seg til. Landbruksdirektoratet har laget en fin oversikt over h...