Årsoppgjør – skattemelding og årsregnskap

Årsoppgjør – en avslutning av regnskapet

Regnskapet må avsluttes når regnskapsåret er over. Før du avslutter må du periodisere eller tidsfeste alle kostnader og inntekter som skal være med i perioden. Periodisering gjøres for at regnskapet skal vise et mest mulig korrekt bilde av virksomheten. Har din virksomhet et varelager, må du gjennomføre en varetelling slik at varekostnaden for perioden blir korrekt. En varetelling sørger og for at virksomheten har kontroll på verdien av varelageret.

Årsoppgjør, skattemelding og årsregnskap

Bilag – verdipapirer som dokumenterer inntekter og utgifter

Du må kunne dokumentere hva som ligger bak hver enkel saldo i balanseregnskapet ditt. Dette gjøres ved å bokføre bilag som er kvitteringer eller fakturaer for inngående og utgående poster. Saldo i regnskapet skal stemme med kontoutskrifter fra banken.

Strukturert innlevering av bilag, som avtalt med regnskapsfører, reduserer kostnadene på regnskapet ditt. Prosessering av små betalinger med bankkort er dyrt, da hver betaling må føres i regnskapet. Din regnskapsfører kan gi gode råd på hvordan betalinger av små utgifter kan gjøres uten at disse medfører store utgifter på regnskapsføring.

Oppbevaring av regnskapsmateriale
Oppbevaringsplikt på bilag og annet regnskapsmateriale er som hovedregel i 5 år. Oppbevares bilagene elektronisk, kreves det en sikkerhetskopi. Når materialet er sikkerhetskopiert kan du kaste papirene. Oppbevaring må gjør slik at du ved forespørsel kan skrive ut materialet.

Skattemelding, årsregnskap og revisjonsplikt

Skattemelding må sendes inn av alle som næringsdrivende. Det er ulike skjema som skal sendes inn for enkeltpersonforetak, deltakere i ansvarlige selskap, aksjeselskaper, samvirkeforetak og andre upersonlige skattytere. Om du leverer skattemelding selv vil du finne veiledning hos Altinn eller Skatteetaten. Om du bruker regnskapsfører vet denne hvilke skjema som skal benyttes for de ulike selskapsformene.

Årsregnskap
Årsregnskapet må sendes inn til Regnskapsregisteret, på lik linje med at skattemelding sendes til Skatteetaten. Siste frist for innsending av årsregnskapet er 31. juli for virksomheter som avslutter regnskapet per 31.12.

Revisjonsplikt
Hvilken organisasjonsform din bedrift har og størrelsen på omsetningen avgjør om du må bruke revisor eller ikke. Enkeltpersonforetak er normalt kun bokføringspliktig og trenger ikke revisor. Aksjeselskap med omsetningen under 6 millioner kroner kan vanligvis velge om de skal bruke revisor. Et ansvarlig selskap får revisjonsplikt om driftsinntekter overstiger 5 millioner kroner. Et samvirkeforetak SA vil få revisjonsplikt når forrige regnskapsårs driftsinntekter overstiger 5 millioner kroner.

Skattemelding, årsregnskap og revisjonsplikt
Vi hjelper deg
med økonomiske spørsmål rundt regnskapet
Din økonomipartner