Mva-melding, skattemelding for merverdiavgift

MVA-melding for alminnelig næring 

Hovedregelen i Norge er at all omsetning av varer og tjenester er merverdiavgiftspliktig med mindre det er gitt fritak eller unntak. Alle avgiftspliktige virksomheter må registreres i Merverdiavgiftsregisteret. Grunnlag for beregning av merverdiavgiften er vederlaget for varer og tjenester som selges.Det gis fradrag for inngående merverdiavgift for varer og tjenester som er kjøpt inn til bruk i den avgiftspliktige virksomheten. Det skal leveres skattemelding for merverdiavgift (mva-melding) seks ganger i året. Meldingen viser hvor mye merverdiavgift som er innkrevd på vegne av staten, og hvor mye merverdiavgift som er betalt for varer og tjenester i virksomheten.  

Det er ulike satser for beregning av merverdiavgift. For ordinær omsetning skal det beregnes 25% mva, for næringsmidler skal det beregnes 15%. Persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre har lav sats som ordinært er 12%. Fra om med 1.4.2020-30.6.2021 er lav sats redusert fra 12 til 6 %. 

De fleste bedrifter skal levere inn mva-melding annenhver måned. Har du en liten bedrift kan du søke om å få levere inn mva-melding en gang i året. Fristen for innsending og betaling er 10. mars.  

Mva-melding for primærnæring 

Næringsdrivende som driver innen jordbruk, skogbruk og fiske, og har omsetning over en viss størrelse av avgiftspliktige varer og tjenester skal levere inn mva-melding. Frist for innsending av meldingen og betaling er 10. april.  

Mva-melding for omvendt avgiftsplikt 

Næringsdrivende og offentlige virksomhetene som kjøper avgiftspliktige tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen eller kjøper klimakvoter og gull fra en norskregistrert selger, men som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal levere mva-melding for omvendt avgiftsplikt. Meldingen leveres kun i de kvartalene når det oppstår plikt til å beregne avgift.  

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon 

Kommuner og noen typer private og ideelle virksomheter kan kreve refusjon av merverdiavgift. Denne ordningen kalles merverdiavgiftskompensasjon. 

Kjøper du varer og tjenester fra registrerte næringsdrivende og er omfattet av ordningen for merverdiavgiftskompensasjon, kan du få tilbakebetalt merverdiavgift. Varene eller tjenestene må være til bruk i virksomheten. Kompensasjonskravet må vise hvor mye merverdiavgift du har betalt. Merverdiavgiftskostnadene må overstige 20 000 før du kan kreve kompensasjon, og må leveres for siste frist. 

Kontakt Vekstra

Velg kontor

3 + 15 =