Regnskap for enkeltpersonforetak – frister, plikter og tips

Enkeltpersonforetak, gründer, start up

Enkeltpersonforetak som gjennom året har eiendeler med verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk, er årsregnskapspliktige. Andre enkeltpersonforetak kan også ha årsregnskapsplikt etter regnskapsloven på grunnlag av særskilte bestemmelse i andre lover. Om du er usikker på om du er årsregnskapspliktig, ta kontakt med din regnskapsfører. 

Årsregnskap og årsberetning 

Årsregnskap skal utarbeides av alle regnskapspliktige for hvert regnskapsår, i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven. Små foretak kan følge de unntaksbestemmelser som fremgår av loven. Årsregnskap leveres senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

Les mer om regnskapsloven her

eValg av selskapsform

Om en skal starte for seg selv, er det flere ting å tenke på. Hva slags selskapsform skal man velge? Hvordan få betalt for oppdrag? Hva er mest fordelaktig? Vi har prøvd å lage en enkel oversikt over de tingene som bør tenkes igjennom.

 

Regnskapsførere eller ikke?

Når man for første gang står på egne bein og skal prøve å leve av noe man brenner for, er det lurt å ta kontakt med en regnskapsfører for å få klarhet i de økonomiske konsekvensene. Hva er forskjellen på enkeltpersonforetak og frilans? En regnskapsfører vil og fortelle deg hva det innebærer å føre regnskapet for din bedrift. Når du vet hva det innebærer å føre et regnskap kan du bestemme om du vil føre det selv eller om du vil overlate denne oppgaven til en regnskapsfører.

 

Betaling for oppdrag, lønn, feriepenger og sykepenger

Hovedforskjellen mellom enkeltpersonforetak og frilans er at man som eier av en næringsvirksomhet står fullt ansvarlig for virksomheten og får dermed ikke lønn på samme måte som en arbeidstaker. Ved frilans er man ikke ansatt fast i en bedrift, men kan ha flere oppdragsgivere hvor frilanseren mottar lønn som oppdragsgiveren trekker skatt på og betaler arbeidsgiveravgift for til staten. Frilanser defineres av Skatteetaten som «en ikke-ansatt arbeidstaker». Frilanser defineres også her av Folketrygdlovens § 1-9 «Med frilanser menes i denne loven enhver som utfører arbeid eller oppdrag utenfor tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse, men uten å være selvstendig næringsdrivende».

Man kan fint ha flere oppdragsgivere både som enkeltpersonforetak og frilanser, den eneste forskjellen er som sagt måten en blir betalt for i utført arbeid – som lønn for frilanser, og som betaling for en tjeneste til enkeltpersonforetak.

For å kreve betaling i et enkeltpersonforetak må en sende faktura for oppdrag som er utført. Det finnes i dag flere web-baserte løsninger  som også sørger for lagring av bilag for bokføringshensyn. Som frilanser, derimot, får en utbetalt lønn av oppdragsgiver for gitt periode/oppdrag.

Frilanser har noe bedre rettigheter med sykepenger enn eier av enkeltpersonforetak, men fortsatt dårligere enn en vanlig arbeidstaker. Frilanser får ikke sykepenger før ordinær sykeperiode overtas av NAV, altså etter dag 16. Drivere av enkeltmannsforetak får kun 65 prosent av sykepengegrunnlaget av NAV, hvor en frilanser får 100 prosent. Frilansere har ikke samme rettigheter heller i forhold til arbeidsmiljøloven og har dermed ikke krav på yrkesskadetrygd eller yrkesskadeforsikring. Begge selskapsformer har heller ikke krav på feriepenger, da dette ansvaret faller på en selv som næringsvirksomhet.

 

Næringsoppgave og merverdiavgift 

Når man har oversteget 50.000 kr i omsetning, så er enkeltpersonforetak merverdiavgiftspliktig og man må levere næringsoppgave. I et enkeltpersonforetak er det bare overskuddet som skal beskattes; 11,4 % i trygdeavgift og 22% av den alminnelige inntekten. Alminnelig inntekt er alle skattepliktige inntekter med fradrag for alle fradragsberettigede kostnader. Postene må kunne dokumenteres. Man betaler forskuddsskatt fire ganger i året. Som frilanser gjelder samme regler som en personlig skattepliktig arbeidstaker.

Vårt viktigste råd er at du bør vurdere alle sider av virksomheten din før du gjør et valg. Er det fortsatt vanskelig, ta kontakt med en regnskapsfører for å få råd. 

Kontakt Vekstra om du har spørsmål

13 + 12 =